Sprek markering

Kuventræ skule feira 30 år i fjor, og i år. I går var det fest med dans, song og kunstutstilling.

Kjetil Vasby Bruarøy
12. juni 2009 - 12:46

Sidan Kuventræ blei eigen skule året før bygningane var ferdige blei markeringa delt i to, første del på FN-dagen i fjor, andre del i går.

- FN-dagen skulle markerast likevel, så vi la opp til eit program der vi også fekk med ein del om skulen sin historie, som eit startskot på 30-årsmarkeringa, sa rektor Per Olav Sørås i oktober i fjor.

Ny fest torsdag
Elevar, foreldre og søsken var torsdag kveld samla på Kuventræ skule. Elevar frå alle klassetrinn viste song, dans og atletisk bruk av rockering - i tillegg fekk vi eit humoristisk innslag av slik kroppsøvinga var for rundt 30 år sidan. Arne Farsund leia ei gruppe gutar i spenstig linjegymnastikk til stram marsjmusikk. Så blei musikken sprita opp, og dansarar overtok til ny versjon av same melodi.

- Vi ville ha ei innleiing der talenta våre fekk visa seg litt fram. I år har vi hatt Kuventræ Talenter, der elevane har konkurrert klassevis før semifinale og finale. Dei tre beste fekk ha framsyning under festen i går, fortel rektor.

Etterpå gjekk elevane til kva sine klasserom, der foreldre og søsken fekk leika og konkurrera i oppgåver innan tema elevane har hatt det siste året.

Musikkrommet var innreia som eit galleri med mykje fint som elevane har laga. I skulebygningen der dei yngste elevane held til var det kafé med kaker og bollar som foreldra tok med til festen.

Nytt amfi i jubileumsåret?
Eit frivillig lag av foreldre, med underteikna med på laget, danna for nokre år sidan den frivillige organisasjonen Kuventræ Nærmiljøanlegg. Deira første mål var å få bygga eit amfi med utescene på tomta til skulen.

50.000 kroner i støtte frå Os kommune og 40.000 kroner frå Visjon Vest kom påplass det første året, og i april i år kom nye 60.000 kroner frå Sparebanken Vest sitt Visjon Vest.

- Eit amfi er noko vi på skulen har hatt på ønskelista lenge, og noko korpset og barnehagane rundt kan koma til å ha glede av, spesielt om vi på sikt også får scenen som er teikna inn, seier Sørås.

Amfiet er no ute på anbod, og byggestart på det som skal gje sitjeplass til rundt 200 personar over seks trinn blir truleg no i jubileumsåret.

Les meir om

Lokal