Næringssjef Daniel Skotheim fortel at dei manglar eit føretak før dei kan starta den første Loopen i Os (foto: Andris Hamre)

Startar Loop i Os

Manglar éi bedrift for å kunna gje tre ungdomar eitt års praksisplass i den første Loopen i Os.

Av: Andris Hamre

Næringssjef Daniel Skotheim jobbar i samarbeid med NAV om å starta den første Loop i Os.

– Eg las om Loop i BT. Det er eit prosjekt som starta i Høyanger, men som etterkvart har spredd seg til fleire kommunar.

– Loop handlar om at NAV og næringslivet samarbeider for å få ungdom ut i jobb, fortel Skotheim, som orienterte om prosjektet i formannskapet tysdag.

Målet er jobb eller utdanning

Loop er eit program for unge kandidatar mellom 18-30 år, som treng å trena og/eller visa seg fram i arbeidslivet.

– Det fungerer slik at Nav foreslår kandidatar som vert intervjua av tre samarbeidsføretak i ein Loop. Tre kandidatar vert plukka ut og får jobba fire månader i kvart føretak. 

– Dei får tett oppfølging, ein eigen mentor i føretaket og lærer seg reglene til arbeidslivet. Intervjutrening og diverse kurs er òg ein del av opplegget. Målet er at dei skal gå ut i jobb eller utdanning etter eit år.

– For kommunen og eventuelle samarbeidsaktørar handlar det om å vera med og skapa noko nytt, og om eit ønske om å bidra til sosial verdiskaping, forklarer Skotheim.

Utan kostnad for bedrifta

Skotheim fortalde at det ikkje vil kosta noko for verksemder å vera med i ein Loop.

– Kandidatane får løna dekka av NAV, i tillegg kan føretaket få noko støtte. Vi har i dag to verksemder, Os kommune og Fjellanger Hundeskule som har sagt dei vil vera med, så vi mangler berre ei bedrift før vi har den første Loopen i Os.

– NAV har mange gode kandidatar, så eg håper vi finn det tredje føretaket ganske snart. Det er berre å ta kontakt med meg om det er noko som har lyst til å høyre meir om dette, avsluttar Skotheim.

Fleire saker