midtsiden

Statlig ran av alderspensjonister

LESARINNLEGG, Laila Reiertsen: Årets regulering av folketrygdens grunnbeløp er som et ran.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Hit med pengene! Ja, det er hva de rødgrønne formidler til landets 700.000 alderspensjonister gjennom årets regulering av folketrygdens grunnbeløp.

FrP mener regjeringen nærmest raner folk som har opparbeidet seg rettigheter gjennom et langt liv i arbeid. Økningen i grunnbeløpet er på 4,73 prosent, fra 75.641 kroner til 79.216 kroner. Det betyr at samtlige trygdemottakere får en inntektsøkning på 4,73 prosent, bortsett fra alderspensjonistene som får utbetalt pensjon – og som får en inntektsøkning på 3,94 prosent fra 1. mai i år.

Grunnen til at det har blitt slik, er at flertallet i Stortinget har valgt å innføre et pensjonssystem der reguleringene for alderspensjon skal nedjusteres med 0,75 prosent.

Realiteten i justeringen er ikke 0,75 prosent, men 0,79 prosent. Slik blir det når man har latt Finansdepartementet få frie tøyler til å utforme formen for beregningen, som gjør at man faktisk kan foreta en enda større kjøpekraftsreduksjon fra regjeringens side enn det som opprinnelig er vedtatt fra Stortinget.

FrP var det eneste partiet som var imot det nye pensjonssystemet. FrP er fortsatt det eneste partiet i Stortinget som er imot de nye reguleringsprinsippene. Og FrP er også det eneste partiet som foreslår at alderspensjonistene skal få samme kjøpekraftsutvikling som alle de andre som mottar trygdeordninger.

FrP har tidligere omtalt det nye pensjonssystemet som det store pensjonsranet. Nå har startskuddet for ranet gått, det er altså i gang.

I år vil norske alderspensjonister få redusert sin kjøpekraft med cirka 655 millioner kroner.

Det rammer folk som har stått på gjennom et langt liv, vært med og bygd opp velferdssamfunnet og betalt inn til sine pensjonsordninger. Det kan ikke betraktes som noe annet enn et ran begått i statlig regi, og jeg stiller spørsmål om hvorfor én gruppe skal få dårligere kjøpekraftutvikling enn alle andre. For meg er det fullstendig uforståelig, jeg skjønner ikke logikken i det.

Dette viser at FrP har fått rett i det vi har sagt tidligere. Vi beklager urettferdigheten som begås mot landets 700.000 alderspensjonister.

Laila Marie Reiertsen
Stortingsrepresentant (FrP)

Fleire saker