Status å være politi(ker)

3 av 10 yrkesaktive mener at politi- og politikeryrket har høy status.

Kjetil Vasby Bruarøy
07. desember 2009 - 10:093 av 10 yrkesaktive mener at politi- og politikeryrket har høy status. Kvinner hevder dette i større grad enn menn. Disse yrkene slår dermed yrker som journalist og sykepleier. Men aller høyest status har legeyrket.

Det viser en landsdekkende undersøkelse blant 1300 yrkesaktive i Norge. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice.

- Jeg synes det er positivt at politiet kommer såpass høyt opp på listen, gitt at dette er en yrkesgruppe som ikke er akkurat er kjent for å sine høye lønninger. For ser vi etter en fellesnevner for de yrkene som folk mener har høyest status — lege, advokat og ingeniør — er dette yrker som gjerne assosieres med god lønn og høyere utdanning.

- Dette igjen er faktorer som gjerne gir en større frihetsfølelse og selvtillit i arbeidslivet fordi arbeidstakeren oppfattes som og føler seg attraktiv, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

Yrker som politiker, journalist, økonom, advokat og lege er yrker som har høyere status blant kvinner enn menn, og blant arbeidstakere under 35 år.

Mens 35 prosent av kvinnene mener politikeryrket har høy status mener 21 prosent av mennene det samme. Noe kuriøst er det kanskje at sykepleieryrket har høyere status blant menn enn kvinner.

Viktige yrker og statusyrker — store sprik
I april i år la Kunnskapsdepartementet frem en undersøkelse der folk ble bedt om å rangere yrker etter viktighet. I denne målingen ble sykepleier og lærer regnet for å være de to viktigste yrkene i Norge i årene som kommer.

I Proffice sin undersøkelse, som måler statusyrker, havner lærere på nedre del av listen. Sykepleiere havner midt på. Advokater, som havnet langt nede på listen over viktige yrker i vår, ligger i toppsjiktet når det gjelder høystatusyrker.

- Dette viser at det ikke alltid er samsvar mellom fornuft og følelse. Folk flest vet at læreryrket er svært viktig, samtidig er vi ikke villige til å gi det høyere status. Dette har nok helt sikkert mye å gjøre med lønnsnivået, sier Per Bergerud.

Her er listen over statusyrkene:
(Respondentene skulle rangere yrkene etter hva som for dem har høy, nøytral og lav status. Her har vi tatt utgangspunkt i de som svarte ”høy status”)

Yrkesgruppe    Høy status
Lege         80 %
Advokat    66 %
Ingeniør    55 %
Økonom    32 %
Politi         30 %
Politiker    28 %
Forfatter    25 %
Sykepleier 21 %
Journalist  19 %
Musiker     18 %
Håndverker  18 %
Lærer          16 %
Offentlig saksbehandler    4 %
Frisør    3 %
Butikkmedarbeider    3 %

Les meir om

Politikk Næringsliv