Frå 9. april blir det igjen fotball og gym på grusbanen mellom Os kyrkje og ungdomskulen/prestegarden 

Stengjer grusbanen for parkering

Siste dag med parkering på grusbanen mellom Os kyrkje og ungdomsskulen blir 6. april.

Av: Andris Hamre

Frå 15. desember 2017 har halve grusbanen i Os sentrum vore nytta til parkering. Etter ein litt trå start har folk vent seg til å nytta den, spesielt dei som har hatt behov for å parkera over litt lengre tid.

– Delar av grusbana ved ungdomsskulen har etter godt samarbeid og fin dialog med Os ungdomsskule og Jadakameratane vore nytta til parkering gjennom heile vinteren.

– 9. april blir bana levert tilbake til skule og idrettslag, som tek oppatt sine utandørsaktiviteter no når det går mot varmare vêr og vår. Siste dag for parkering blir difor 6. april for denne gang, skriv næringssjef Daniel Skotheim i ei pressemelding.

– Parker i randsona

Næringssjefen, som óg er styreleiar i Os sentrumsforening, takkar idrettslaget og ungdomsskulen for lånet.

– Vi oppfordrar samstundes til at tilsette, pendlarar og dei som skal lengre æren i sentrum held fram med å nytta seg av parkeringsplassar i randona til Os sentrum.

– Parkeringsplassane i sentrumskjerna må vera forbeholdt dei handlande og vitjande. Handelsstanden på Osøyro er heilt avhengige av god sirkulasjon på plassane og at dei vitjande finn plass når dei skal nytta seg av butikkane, aktørane, tilbode og resten av det sentrum har å tilby, avsluttar Skotheim.

Fleire saker