midtsiden

Stigen vann auksjonen

Skulptursymposiet: Før tildelinga blei ein engel av Boutros selt på auksjon. Roald Stigen hadde høgaste bod.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Utropsprisen var 20.000 kroner på engelen som Boutros Romhein har forma av marmor.

I forkant av symposiet leverte Romhein ein tilsvarande engel, ein skytsengel, til Oseana.

Berre eitt bod var kome inn før fristen klokka 12 laurdag, dermed heldt auksjonen fram frå 20.000 kroner, som bodet var på.

Auksjonarius, kultursjef Lisbeth Axelsen, fekk fort fart i bodgjevinga. Neste bod var på 23.000 kroner.

Så kom revisor Roald Stigen med 24.000 kroner, men han fekk ikkje engelen så lett.

Boda auka til 25 og 26, til og med 26.500, men då Stigen kom med 27.000 kroner blei engelen hans.

 

Fleire saker