Gisle Hesjedal (Ap), her i kommunestyremøte i februar, slår eit slag for lokalt næringsliv i desse koronatider. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Gisle Hesjedal (Ap), her i kommunestyremøte i februar, slår eit slag for lokalt næringsliv i desse koronatider. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Støtt lokalt næringsliv i karantenetida

Lokalpolitikar oppmodar til handel, ramsar opp idear.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. mars 2020 - 9:03

Etter at kommune og regjering torsdag innførte skjerpa tiltak for å redusera spreiing av koronaviruset, slo den tidlegare noregsmeisteren i boksing, Gisle Hesjedal (Ap), eit slag for lokalt næringsliv.

I eit innlegg på eigen Facebook-side, og på «Oppslagstavlo i Os», oppmodar han innbyggarane i Bjørnafjorden kommune å handla - og å handla lokalt. (Les heile innlegget nedst i artikkelen).

– Kultur- og reiselivsbransjen er blant dei første som har fått svi, men om mange held seg heime lenge, så er det ikkje tvil om at koronatiltaka vil bli ramma mange bransjar hardt.

– Regjeringa har sagt at dei vil koma med tiltak, og eg håper dei kjem med noko kraftfullt, men trass tiltak innan skatt og offentlege avgifter skal næringsdrivande framleis betala husleige og andre utgifter. Dei skal betala leverandørane sine, som gjerne òg er privat næringsliv. Mange driv med små marginar, og eg fryktar lokale konkursar grunna koronaepidemien.

Hesjedal oppmodar folk om å bruka tida heime også til handel, og så langt det let seg gjera vera lojale mot dei lokale bedriftene i kommunen.

– Puss opp eit rom mens du likevel er heime, butikkane er opne! Ta deg ein tur på restaurant, dei som er opne har gjort sine tiltak. Eventuelt bestill takeaway. Og send gjerne blomar til kvarandre!

– Eller finn gode, lokale nettbutikkar. Lytt til lokale musikarar på Spotify eller sjå om du finn deg ein ny bil, båt eller stad å bu. 

I innlegget oppmodar han folk å koma med idear. Fleire handverkarar melder seg til teneste, mens Os Yoga opplyser at dei streamer ei yogaøkt på søndag.

  • Har du ein spesiell historie om handel og næringsliv i samband med koronatiltaka? tips@midtsiden.no

Under følgjer Hesjedal sitt innlegg: 

Kjøp norsk – handle lokalt! Næringslivet går tøffe tider i møte, og etter kvart kjem vi truleg til å sjå fleire konkursar og tap av arbeidsplassar. Det er bra at folk held seg heime og unngår store folkemengder.

Men dette er IKKJE tida for å sitte heime og handle på Amazon, Ebay og andre utanlandske nettstadar. No er tida å støtta dei lokale næringsaktørane våre!

Duga, Tiny Trolls of Norway og Nordisk Rom er nokre av dei lokale næringsdrivande som har nettbutikk. Bruk gjerne kommentarfeltet til å reklamera for andre lokale aktørar.

Kjøp bjørnafjording! Kjøp!