SVANESJØEN - Den russiske nasjonalballett

Eventyrleg ballett!

Svanesjøen
Med den russiske nasjonalballetten frå Moskva
 
Ei eventyrleg handling, vakre kostymar, fengslande musikk og dans, leveret av dyktige balletdansarar frå Russland. Dette er Svanesjøen, slik vi elskar han. Med musikken til Svanesjøen begeistra Tjajkovskij i 1877 både ballettpublikum og dei klassiske musikkelskarane. Russisk ballett, og framfor alt Svanesjøen, kjenneteiknast av å la kjenslene kome til uttrykk utan å la eit enkelt ord, trinn eller tone gå til spele. I denne klassiske iscenesettinga blir musikk og dans i felleskap eit språk som alle forstår.
Den Russiske Nasjonalballetten frå Moskva har hatt stor internasjonal suksess. Med over 30 dansarar på scena er dette ei flott oppsetting av Svanesjøen, slik den opprinneleg var tenkt. Ei oppsetting som har sikra balletten sin popularitet 140 år etter premiera i Moskva.
Bak kompaniet står tidlegare Bolsjoi-dansar Sergei Radchenko saman med Elena Radchenko - også solist frå Bolsjoi og fra Kirov, kor Svanesjøen opprinneleg stammar frå. Dei turnerer flittig over heile verda med kompaniet.
 
Varer 2x50 min + 20 min pause.
Ord. 630,-
Barn u. 12 år  530,-
 
Følg gjerne vårt Facebook-arrangement! 

Oseana Kunst & Kultursenter

Torsdag, januar 30, 2020 - 19:30