Asle Olsen er medlem i Os SV (privat foto)
Asle Olsen er medlem i Os SV (privat foto)

Svar til Thorstein Skårnes

Leserinnlegg: Thorstein Skårnes hadde nylig et innlegg her i Midtsiden om ideologiske valg. Jeg vil gjerne kommentere et par av utsagnene til Thorstein i dette innlegget.

Andris Hamre
27. juni 2017 - 8:06

Thorstein sier at hans standpunkt alltid har vært «at politikere skal jobbe for velgerne, ikke for seg selv eller sitt ideologiske standpunkt». Så vidt meg bekjent prøver alle politikere å jobbe for velgerne, basert på sitt ideologiske standpunkt. Å påstå at politikere ikke skal gjøre noe basert på sitt ideologiske standpunkt er rimelig spesielt tatt i betraktning at man er valgt inn nettopp basert på sin ideologi og sitt ideologiske standpunkt. Jeg både regner med og håper at Thorstein jobber for FrP sin liberalkonservative ideologi, ikke fordi jeg er enig men fordi det er det FrP sine velgere forventer og det er derfor de har stemt på dem. 

Når det gjelder sykehjemmene i Askøy kommune drevet av Attendo så har jeg ikke mye direkte kjennskap til den saken, men man kan gjerne sammenligne med en lignende sak i Bergen. Det er påstått at det vil koste Askøy kommune 4,8 millioner ekstra å drifte sykehjemmene selv. I Bergen ble det påstått at det ville koste Bergen kommune 11 millioner ekstra å drifte Søreide sykehjem og Odinsvei bosenter selv. Resultatet etter det første året? 4,7 millioner i pluss. Samt at de ansatte får bedre lønn og pensjon. Man kan jo også se her, til FrP-styrte Os, hvor Luranetunet ble tatt tilbake i kommunal regi. Hvorfor? Fordi kommunen selv kunne drive det rimeligere og bedre enn de private. Der har man fått flere sykepleiere med bedre lønn og pensjon enn de hadde når det var privat. Det er med andre ord absolutt ikke sikkert at anslaget til rådmannen i Askøy er korrekt. Og skulle det vise seg å bli litt dyrere for kommunen å drive det, hva er gale med å gi sine egne innbyggere litt høyere lønn og bedre pensjon?? Det er nemlig det som eventuelt gjør at det koster mer penger for kommunen å drive det selv.

Når det gjelder rapporten fra Telemarksforskning (jeg regner med at det er snakk om «Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager» da det var den eneste jeg fant fra 2001 som var relevant) som Thorstein bruker som bevis på «at private tjenesteytere ofte produserer langt mer per krone enn det offentlige» så er det i beste fall en overdrivelse. Rapporten konkluderer riktignok med at de private barnehagene koster 2-8% mindre per barn, men de skriver også at private barnehager har «i gjennomsnitt en høyere barn-voksen-rate enn offentlige barnehager» og «vi finner i gjennomsnitt høyere lønn per årsverk i offentlige enn private barnehager». Å kalle en produksjon som ligger 2-8% høyere for «langt mer» er en drøy påstand. Når man i tillegg ser at grunnen til at de produserer mer per krone er dårligere bemanning og lavere lønn til sine ansatte så er vel ikke det så mye å skryte av? 

Jeg er helt enig med Thorstein i at vi helst vil ha de politikerne som styrer Norge med moderasjon og økonomisk fornuft, og som vil opprettholde gode velferdstilbud. Og det kan vi få om vi sørger for at vi får en ny regjering etter valget. En som ikke kutter i velferdstilbud, kutter i arbeiderrettigheter, kutter i pensjon og gir skattelette kun til de rikeste, samtidig som de bruker mer penger enn noen tidligere regjering har gjort. Til tross for for fallende inntekter har utgiftene bare økt og økt. Det høres ikke ut som politikken til en regjering som ønsker moderasjon og økonomisk fornuft, eller en regjering som ønsker å beholde velferdstilbudet og et seriøst arbeidsliv.

Asle Olsen

Medlem i Os SV

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg