I kø for å spyla under open brannstasjon i fjor. (Foto: Andris Hamre)

– Ta den viktige praten på laurdag!

Open brannstasjon: Os brann og redning med ei tydeleg oppmoding.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Undersøkingar syner at 54 prosent av alle familiar ikkje har avtalt møtestad og kva dei elles skal gjera om det oppstår ein brann i heimen. 1 av 4 hevdar dei har prøvd ut rømningsvegane heime. 

Med dette som eit alvorleg bakteppe er det klart for nok ein spanande dag på brannstasjonen på Moberg.

Open brannstasjon er lagt opp som ein familieaktivitet kor born og vaksne saman får gode råd om branntryggleik.

– Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar, blålys og sirener er alltid populært hos born, seier Anne Kjersti Storebø, leiar ved forebyggande avdeling ved Os Brann og redning.

Ho har samstundes ei tydeleg oppmoding til oss alle:

– Vi går no ei mørkare tid i møte, vi bruker meir tid innandørs, vi slår på meir lys og varme, samstundes byrjar vi å fyra i peisen og tenna levande lys.

– Å ta praten om rollefordeling; kven gjer kva om det skulle brenna er så utruleg viktig. Vårt skrekkscenario er at nokon går inn att i eit brennande hus for å leita etter familiemedlemmer fordi dei ikkje finn kvarandre att på utsida.

– Bruk open brannstasjon på laurdag til å få gode råd, gode påminningar, og ta den viktige praten saman med oss!

Open brannstasjon er ein del av den årlege Brannvernveka og er arrangert av Norsk brannvernforening, If Skadeforsikring og brannvesenet. 

Beredskapssenteret på Moberg er ope for publikum mellom klokka 11.00 og 14.00 laurdag.   

Fleire saker