Lokal | 10. juni 2020

Tar initiativ til kronerulling for Epos

Lesarinnlegg: Lite gjennomtenkt vedtak, skriver Søviknes.

Epos. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 10. juni 2020 16:52

Bakgrunn: Flertallet i Vestland fylke (Ap, SV, Sp, KrF, Venstre og MDG) vedtok i går å legge ned bokbåten Epos. Fylkesrådmann Rune Haugsdal har argumentert for at om man opprettholder tilbudet, må det dekke hele fylket, ha universell utforming og ha utslippsfrie eller lavutslippsløsninger på plass, noe som vil gi ekstra kostnader. Tjenesten med flytende bibliotek ut til grisgrendt skjærgrd har vart i 61 år. I 2015 var det stopp i Sogn og Fjordane, i 2019 i Møre og Romsdal. Flere forfattere reagerer på at også nye Vestland fylke sier nei. «Dette er tragisk. Bokbåten er ein vestnorsk spesialitet som vekker oppsikt over heile verda» sier Gunnar Staalesen til NRK.

  • Les òg: Bjørnafjorden Sp støttar Epos

Eier av Epos er Vinnes Skyssbåtservice AS, med daglig leder Svein Ivar Vinnes fra Bjørnafjorden kommune.

Tar initiativ:

Basert på at flertallet i Vestland fylkesting dessverre har vedtatt å legge ned Bokbåten vil jeg ta et nytt initiativ for å redde denne unike kulturinstitusjonen.

Bokbåten Epos har siden 1963 stimulert til leselyst hos barn og unge langs hele kysten, og dette kan ikke stoppe som følge av et lite gjennomtenkt vedtak i fylkestinget. Dette handler om historien vår, kystkulturen, samt kultur-, litteratur- og opplæringstilbudet til barn og unge i distriktene.

Mitt forslag er at kommunene langs kysten av Vestland, og evt. andre gode krefter, nå går sammen i et spleiselag for å opprettholde tilbudet.

De fleste av Vestlands 43 kommuner har kystlinje, og om disse går sammen og deler på årskostnaden til drift av Bokbåten bør kostnaden være håndterbar for de fleste kommuner.

Årskostnaden for drift av Bokbåten er estimert til ca 2,5 mill kr, og fordelt på f.eks 30 kommuner blir dette en kostnad på under 100 000 kr pr år for den enkelte kommune.

I tillegg kan det være mulig å søke annen finansiering fra næringsliv, stiftelser osv. til et slikt tilbud.

Det kan finnes ulike modeller for å organisere tilbudet i regi av kommunene, f.eks vertskommuneprinsippet det en kommune selger tjenester til resten av kommunene, etablere et interkommunalt selskap (IKS) eller etablere et Bokbåten AS der kommuner og andre private enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan være aksjeeiere. Endelig valg av organisasjonsmodell må kommunene ta stilling til i den videre prosessen.

Jeg vil nå ta denne saken opp i Bjørnafjorden kommunestyre tirsdag 16.juni, for deretter å følge opp saken overfor resten av kommunene i Vestland.

Terje Søviknes
Gruppeleder Vestland FrP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.