Stillingsinfo

Antall stillinger:
1
Stillingstype:
Fast stilling
Kontaktperson:
Bjørg Mette Holmefjord Antonsen
Telefon:
918 46 859
Søknadsfrist:
2018-08-05

Teknisk leder

AS Bolaks driver oppdrett av laks og stamfisk i Fusa kommune i Hordaland. Totalt har vi 10 matfiskkonsesjoner og 2 stamfiskkonsesjoner fordelt på lokaliteter i Fusa og Os kommune. AS Bolaks er en av rognprodusentene i SalmoBreed. Det blir hele tiden lagt vekt på utvikling, og det investeres betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle områder av virksomheten. Fiskehelse og –velferd er alltid et hovedfokus, og et viktig grunnlag for fiskens kvalitet. Totalt i selskapet er det i dag 67 ansatte. Les mer www.bolaks.no

TEKNISK LEDER SØKES TIL BEDRIFT I UTVKLING

Nåværende teknisk leder går over i annen stilling i bedriften.

Organisasjonen har vekst ambisjoner og ser etter en teknisk leder som forstår bransjen, vet hva som kreves og som ønsker å ta en sentral plass i realisering av disse ambisjonene. Stillingen vil rapportere til dagligleder.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Ansvar for teknisk drift og vedlikehold på matfiskanleggene, landanlegg og båter
 • Ansvar for at teknisk drift og vedlikehold er i henhold til gjeldende standarder og regelverk
 • Utarbeide investeringsplaner oppimot produksjonsplaner og i henhold til strategi
 • Budsjettansvar for avdelingen og ivareta god økonomistyring
 • Være pådriver for nødvendig forbedring og utvikling innen teknisk drift og utstyr
 • Lede og styre avdelingen for effektiv implementering, utførelse og oppfølging av oppgaver 
 • Ta beslutninger på, og utarbeide nødvendige retningslinjer og prosedyrer for avdelingen
 • Overordna ansvar for at teknisk avdeling har effektive styringssystemer 
 • Involvering i prosjekt, prosjektledelse og oppfølging på leverandører i prosjekt
 • Oppfølging på leverandører til teknisk avdeling
 • Involvering i rekruttering og rekrutteringsprosesser og at ansettelser gjennomføres i tråd med selskapets behov til enhver tid innenfor ansvarsområdet
 • Personalansvar for ansatte i avdelingen og legge til rette for kompetanseutvikling

Krav til kompetanse

 • Universitets- eller høyskoleutdanning 
 • Helst mer enn 5 års erfaring fra arbeid med ledelse i tekniske bedrifter eller avdelinger
 • Dokumenterbare gode resultater
 • Kunnskap eller interesse for oppdrettsnæringen 
 • Erfaring  med  budsjett- og økonomistyring
 • Erfaring med personalansvar og oppfølging
 • Kjennskap til arbeidet med HMS, sikkerhet og beredskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne  på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Taktiske ferdigheter i operasjonalisering av strategi
 • Resultat og løsningsorientert
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Gjennomføringsevne gjennom delegering og samarbeid
 • Inkluderende, motiverende og resultatorientert lederstil
 • Svært gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner
 • Grundig, nøyaktighet med sans for detaljer
 • Nysgjerrig og åpen for andre løsninger 

Bedriften kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.  

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte dagligleder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen på mobil +47 91846859 eller bjorg@bolaks.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 5.8.2018.