Til London med stipend

I 2009 gjorde han god figur i «Norske Talenter», no har osingen Bjørn-Erik Ulvatne (22) kome inn på Royal College of Music i London.

Kjetil Vasby Bruarøy
18. januar 2011 - 11:22

Den klassiske songaren Bjørn-Erik Ulvatne kom eit stykke vidare i «Norske Talenter» på TV2, og har brukt tida i etterkant godt.

- Det var ein i Bergen Filharmoniske Kor som tipsa meg om Simon Kirkbride, ein kjent og erfaren baryton (mellomstemme, mørkare enn tenor, lysare enn bass, red. anm) frå London som har kone, ungar og adresse i Os.

Ulvatne har vore med på fleire konsertar med Harmonien, den neste er «Hoffmanns Eventyr» i Bergen i februar.

Folk frå Harmonien meinte Kirkbride ville vera ein som kunne vidareutvikla ambisiøse Ulvatne si stemme.

- Veldig lærerikt
Bjørn-Erik fekk kontakt med Simon, som etter å ha høyrt på den unge songaren takka ja til å hjelpa han med vidareutvikling av stemma hans.

- No har eg tatt songtimar kvar veke hos Kirkbride, først i heimen hans, seinare i Grieghallen. Han har fokusert veldig på dette med å vera godt førebudd, du skal alltid prestera, også på ein dårleg dag.

- I tillegg har han jobba mykje med tekniske stemmebruk, fått meg til å synga med ein varmare og mjukare klang, og lært meg å slappa meir av når eg syng.

«Outstanding audition»
I september sendte Bjørn-Erik søknad om plass ved Royal College of Music i London. I midten av desember var han på audition og rett før jul fekk han svar.

- I tillegg til at eg kom inn fekk eg stipend, noko som gjer at delar av den høge årsavgifta blir dekka, seier Bjørn-Erik nøgd.

«Outstanding audition» meiner skulen, som støttar Ulvatne med 4000 pund frå september i år til første studieår er over.

Sidan årsavgifta ved skulen ligg på rundt 170.000 kroner driv Ulvatne no og søkjer ulike stipend og legat for å finansiera studie og opphald.

- Ein ting er å koma inn, ein annan ting er å gjennomføra. Det er i september jobben verkeleg byrjar.

- Gjer eg det godt kan eg få stipend fleire år, seier Bjørn-Erik, som har som mål å ta bachelorgrad som utøvande tenor, ei utdanning som går over fire år.

Les meir om

Kultur