midtsiden

Til val på styrka skulesatsing

Lesarinnlegg: Eirik André Hesthamar går til val på styrka skulesatsing.

Av: Andris Hamre

Lars Atle Skorpen har i leserinnlegg etter leserinnlegg den siste tiden tegnet et negativt bilde av den Osbygden vi alle er så glad i. Skole og helsesektoren står i følge Skorpen for forfall, og det er selvfølgelig vannskjøtsel og privatisering fra de borgerlige partiene som har satt kommunen i en slik forfatning.

Alt hadde selvfølgelig vært helt annerledes hvis bare Lars Atle Skorpen og hans partifeller i Os Ap hadde sittet med makten. Pengene hadde vokst på trær, og skole og helse hadde hatt tilnærmet uuttømmelige ressurser.

Nå er jeg helt fersk i lokalpolitikken, og det aner meg at slike påstander kommer til å hagle friskt over partiet jeg har valgt å stille til valg for, Os Frp. Posisjonen i Os står slik jeg ser det for et fremtidsrettet og visjonært Os. Ja, vi skal satse på skole og helse, men vi skal også tørre å gjøre spenstige prosjekter som Osbadet og Oseana var.

I den kommende 4-årsperioden vil Os FrPs hovedsatsing ligge på skole og eldreomsorg. Primærtjenestene skal løftes frem, i første omgang med ny ungdomsskole, utbygging og vedlikehold av flere andre skoler, samt den nye Kvalitetsplanen for Oppvekstområdet. Kvalitetsplanen, som er utarbeidet av en entusiastisk kommunalsjef for Oppvekst Ingvar Torsvik, gir retning og fokus på kvalitet i Os-skolen.

Som småbarnsfar til 3 flotte barn, er jeg svært engasjert i barnehage- og skolesatsing.

Derfor er jeg blant annet stolt over at posisjonen i Os gav tilslutning til å øke bevilgninger til barnehagesektoren, til tross for at overføringene fra de rødgrønne partiene på Stortinget i 2010 ble kraftig kuttet. Dette viser handlekraft, og et sterkt ønske om å satse på våre nye og fremadstormende osinger.

Med kvalitetsplanen for skolesektoren, ser vi starten på en ny tid i Os. Planen er grundig og god, og bærer visjoner om en sterk satsning på våre små osinger i årene som kommer. Denne satsningen ønsker vi i Os Frp å få fullføre, men til det trenger vi din støtte.

Stem derfor Os Frp ved valgt 12.september

Godt valg!

Eirik André Hesthamar
Listekandidat, Os Frp

SJÅ MIDTSIDEN SI SAMLESIDE FOR LESARINNLEGG

Fleire saker