I går var det folkemøte på Rolls-Royce i Hagavik, i dag veit dei tilsette framleis like lite om ei eventuell flytting. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Tilsette skuffa etter ny utsetjing

Det kom inga avgjerd og lite informasjon då Rolls-Royce-leiinga i går hadde allmøte i Hagavik. 

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I vår kom det fram at leiinga i Rolls-Royce ønskjer å samlokalisera produksjonen av ei styremaskin som blir produsert i Hagavik og i Brattvåg.

– No har dei halv drift i begge fabrikkane, og det er naturlegvis noko å spara på å samla denne produksjonen, fortel site manager/fabrikksjef Martin Mildestveit.

– Men vi fekk ikkje veta noko særleg nytt i går, anna enn at det skal koma avgjerd i løpet av dette året. Det er ein kompilsert sak og eit vanskeleg reknestykke.

Alternativa for framtida til fabrikkane er desse:
1. Samla all produksjon i Hagavik i Os.
2. Samla all produksjon i Brattvåg på Sunnmøre.
3. Flytta produksjonen til Gniew i Polen, der Rolls-Royce frå før har ein fabrikk.
4. Bygga ny fabrikk ein eller annan stad i Aust-Europa. 

Inga avgjerd - inga forklaring

– Ikkje fekk vi svar på allmøte 21. mai og ikkje fekk vi svar i går. Dette er andre gong dei utset avgjerda og fleire av oss tilsette er sinte og skuffa, seier Dag Kåre Støyva.

Han er hovudtillitsvalt i Fellesforbundet, forbundet som organiserer flest tilsette ved fabrikken.

– Dei kom heller ikkje med ei forklaring. Eg synest dette er svakt av dei som sit og jobbar med dette, seier Støyva etter gårsdagens allmøte.

Knappe 80 av 130 kan bli ramma

Rolls-Royce Hagavik har 130 tilsette inkludert 5-6 innleigde og nokre som er lånt frå fabrikken i Polen.

– Vi driv både merkantilt og med produksjon ved fabrikken. Cirka 80 av desse 130 jobbar med å produsera den aktuelle styremekanismen, fortel Mildestveit.

– Men fleire jobbar med ulike ting og det er for tidleg å seia kor mange som blir ramma ved ei eventuell flytting av produksjonen. Dessutan er Hagavik framleis eit alternativ, så vi kan også få ei stor auke i aktiviteten her oppe.

Det har ikkje Støyva noko tru på.

– Eg veit ikkje kva eg skal tru lenger, men det er vanskeleg å håpa på at vi blir verande. Eg er også spent på kor lenge kollegaene mine vil halda ut denne uvissa, kor tid folk byrjar å søkja seg vekk.

– Rolls-Royce risikerer å mista mange flinke folk om dei ikkje snart bestemmer seg.

– Ei flytting vil skje over fleire år

Mildestveit seier at uansett val av alternativ så vil det ta tid.

– Enkelte produksjonsmaskiner vil ta fleire månadar å demontera og flytta.

– Når avgjerda blir fatta vil det uansett ta lang tid, truleg fleire år, før all produksjon er samla på éin plass.

 

Fleire saker