Då alt så mørkt ut bretta Kjetil Moberg opp ermene, tok opp telefonen, selte og produserte. No er Odin Solutions på god veg opp igjen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Då alt så mørkt ut bretta Kjetil Moberg opp ermene, tok opp telefonen, selte og produserte. No er Odin Solutions på god veg opp igjen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Tøffe tak for Odin Solutions

– Eg har vore heilt i kjellaren, men vi unngår konkurs og 2016 ser bra ut, seier Kjetil Moberg, og viser til fleire ferske kontraktar.

Kjetil Vasby Bruarøy
04. februar 2016 - 20:11

Fredag 12. februar er det beramma rettsmøte rettsmøte til behandling av konkursbegjæring av ein kreditor av Odin Solutions AS i Os.

Dette rettsmøtet blir det ikkje noko av, ifølgje gründer og hovudaksjonær Kjetil Moberg.

– Hausten 2015 blei tøff for oss og eg har allereie vore i to tilsvarande rettsmøte. Det eine kravet er betalt, det andre er gjort avtale på. Beløpet som skulle blitt diskutert i neste veke blir betalt i dag, så det blir ikkje behov for å møtast i retten, seier Moberg.

– Det har vore ei knalltøff tid både for firma og for meg som privatperson, før eg stilte i tingretten i romjula var eg heilt knust. Men ein god ven sparka liv i meg, han fekk meg til å sjå Odin litt frå utsida, kva produkt, relasjonar og svært kostbare godkjenningar vi sit på.

– Selskapet er for godt til å gje opp, ikkje kul om nokon skal få plukka opp restane etter oss i eit konkursbo for så å gjera suksess.

Starten og nedturen

Kjetil Moberg har vore i bransjen sidan 2009. I 2011 starta han Odin Solutions AS, som har ein eigenutvikla gelé, Odin Gel, som reinsar og fjernar avleiring og rust, blant anna i offshoresystem.

Selskapet fekk ein roleg start, hadde knappe 400.000 i omsetnad i 2012, men fekk fleire gode kontraktar i 2013, då dei auka til 2,3 millionar, for så å nesten dobla omsetnaden i 2014, men med minus på nesten 3 millionar kroner.

– Tala for 2014 er i grunnen betre, men ein stor fordring på nesten ein million blei ført som tap, og nokre større inntekter blei lagt over på 2015.

– Vi tok dessutan fleire tunge investeringar det året, berre i Asia brukte vi 1,7 millionar på marknadsføring og førebuande arbeid til testing og godkjenning. Den siste godkjenninga blei gjennomført rundt nyttår og dokumentene kom i førre veke.

Den store snuoperasjonen

Starten på 2015 var òg god, men ein stor jobb Odin blei kalla ut på i mai blei først utsett i 12 veker, så blei den gjeven til eit anna firma. To større kontraktar som skulle startast på i august blei utsett grunna oljekrisa.

– Alt er ikkje andre sin feil. Av natur så er eg optimist og kanskje litt naiv. Vi rusta oss for vekst, ting såg lyst ut og vi hadde 12 mann tilsett på det meste. Etter kanselleringa i juli blei operatørane sagt opp og administrasjonen permittert.

– Etter kanselleringane i august blei det tilsett ny dagleg leiar som trekte seg i november grunna dårleg økonomi i selskapet. Det same gjorde revisor. Så stengte banken kontoen. Selskapet var heilt på felgen etter månadar utan inntekt. Den tøffe tida starta. Løpande utgifter i haust har eg betalt frå privat lomme.

Etter møtet med botnen av kjellaren i romjula bretta Moberg opp ermene. Han gjorde det han er best til, ringte mange tidlegare kundar og kontaktar, gjorde ein innsats som raskt gav god respons.

– Eg fekk fleire gode kontraktar, men like viktig; eg fekk ordrar som skulle av garde med éin gong. Vi har fakturert for over ein million i januar, snuoperasjonen blei ein hjarteleg velkomen u-sving!

– Odin har kontrakt med ein leverandør til det offentlege som sikrar oss 6-7 millionar i 2016 og vi har fått kontrakt med ein stor, internasjonal aktør innan overflatebehandling som i første omgang har ført til ein stor ordre i Asia som faktisk kom inn på epost i natt.

Midtsiden har fått sjå både eposten frå i natt, bestillingar, kontraktar og utgåande fakturaer i januar, men av konkurransemessige omsyn får vi førebels ikkje gå ut med firmanamn på kundane.

– Alle skal få pengane sine

Då Moberg i 2013 byrja å tena pengar var han rask med å dela ut støtte. Odin Solutions AS har vore synleg både lokalt, nasjonalt og på ein støtfangar som har prestert internasjonalt.

– Til saman har vi sponsa med 800.000 kroner lokalt og nasjonalt. Eg kunne nok vore meir varsam. Vi er stolt sponsor av rallycross-køyrar Andreas Bakkerud, han fekk pengar i 2014, men vi klarte dessverre ikkje å halda lovnadane i 2015.

– Eg har dialog med Team Bakkerud, som ikkje har kome med krav på uteståande beløp. Han skal få pengane sine for 2015, det skal òg alle andre, frå tidlegare tilsette som skal ha feriepengar til leverandørar vi skuldar pengar.

Eit lite stykke igjen

Trass gode kontraktar og over ein million på veg inn på konto, som no er opna igjen, er ikkje Odin Solutions heilt ovanpå.

– Vi har kontroll på dei fleste krava, og det står litt jobb igjen med noko mellomfinansiering. Men no er vi i gang og det kjennest godt.

Moberg takkar både skattefuten for tolmod, DNB for tillit og rekneskapsførar Vangdal Regnskap for uvurderleg hjelp i den tunge tida.

Ved sidan av å løysa den økonomiske floken har Odin Solutions ein konflikt å ordna opp i.

Ei tvistesak med eit selskap han tidlegare har vore provisjonsseljar for, TermoRens, som blant anna hevdar at Odin Solutions etterliknar eit av deira produkt, skal opp i mars.

– Det skal bli godt å få denne ut av verda. Eg kjenner meg trygg på at eg har ei god sak og håper alt kjem godt fram i retten.

– Det kjem heilt sikkert til å koma nye opp- og nedturar, men eg håper at ikkje dei neste nedturane blir så bratte. Uansett er eg takksam for at eg har fått nytt perspektiv på ting, same kor gale det ser ut så er det håp. Og om alt forretningsmessig håp er ute går det framleis an å setja seg på Solsiden og ta ei kald pils, seier Kjetil Moberg.

Les meir om

Næringsliv Industri