I tillegg til "ordinær" promillekontroll ved hjelp av blåsing, har no UP også utstyr for å testa bilførarar for narkotikabruk gjennom ein spyttetest (ill.foto: AH)

Tok rusa bilførar

Spyttetest gav utslag for narkotika. Politiet fann amfetamin då dei ransaka bustaden.

Av: Andris Hamre

I 16-tida måndag ettermiddag stoppa UP ein bil på Søfteland.

– Dei gjennomførte ein spyttetest som dei no har utstyr til å gjennomføra i bilane. Denne gav utslag på narkotika og det blei beslutta at det skulle takast blodprøve av mannen, fortel politioverbetjent Audun Hadler-Olsen.

Mannen i 50-åra er anmeldt mistenkt for køyring i påvirka tilstand.

– Utslaget gav også grunnlag for ransaking av bustaden til vedkommande i høve mistanke om at han kunne ha narkotika der. Under ransakinga blei det funnen ei mindre mengde av det vi trur er amfetamin.

Fleire saker