Trailer stengde E39

E39 blei delvis stengt av ein utenlandsk trailer. Brannvesenet freista å hjelpe, men måtte gje opp. Sjå video.

Andris Hamre
22. desember 2010 - 17:53

Litt før kl 15.00 i ettermiddag fekk politiet inn melding om ein utanlandsk trailer som sto fast på E39 opp frå fergeleiet på Halhjem.

- Dekka på trekkvogna er så dårlege at dei ikkje ville ha vore godkjent som sommardekk, fortel politibetjent Kenneth Rastad til midtsiden.no

Undersøking politet gjorde på staden viste at bilen hadde dårlege sommardekk på 14 av 18 hjul. Kun drivakslingen hadde godkjente dekk.

Bilen sperra det eine køyrefeltet. Politiet var på staden og dirigerte trafikken.

Brannvesenet freista
Omlag 1645 kom brannvesenet med den nye tankbilen for å gjera eit forsøk på å dra traileren laus frå rekkverket og opp bakken. Med vinsjen på tankbilen og 10000 liter vatn for å få tyngde på bilen forsøkte dei å dra han laus, men dei måtte gje opp.

Traileren sto berre og spant, sjølv med hjelp frå brannvesenet. Fordi han sto heilt inntil autovernet klarte han ikkje å legge kjetting på meir enn eitt dekk.

Vegen blei heilt stengt medan brannvesenet sitt redningsforsøk pågjekk.

Sjå video frå redningsforsøket nedst i artikkelen.

Tung bergingsbil frå Falck blei rekvirert og fekk bilen frå staden slik at vegen no er open for fri ferdsel.

- Vi fekk ei skriftlig garanti frå bileigaren om at han ville dekkja kostnadane med å fjerna bilen før Falck tok til med redninga, fortel Rastad.

Blei fråteken skilta
Inntil føraren har fått skifta dei 14 dekka til godkjente dekk er bilen avskilta og ilagt køyreforbod.

- Føraren blei i tillegg fråteken alle sine dokumentar og kjem seg ikkje vidare før han har fått bilen i orden, opplysar Rastad til Midtsiden.no.

- I tillegg vil han få ei bot for å kjøyra eit vogntog uten godkjente dekk. Størrelsen på denne er ikkje fastsatt enno, avsluttar Rastad.

Video: Os Brann- og redningsvesen freistar å få laus bilen ved hjelp av den nye tankbilen (foto: Andris Hamre)

Les meir om

Lokal Veg