(Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Tre menn tatt med narkotika og kontantar

Hundepatrulje blei tilkalla då ein av dei stakk frå staden.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Torsdag aksjonerte politiet mot ein bustad på Søfteland.

Tre menn i starten på 20-åra var i huset, men ein av dei stakk frå staden.

– Patruljen tilkalla assistanse frå hundepatrulje, men mannen blei innhenta før han fekk hund i hælane, fortel lensmann Oddbjørn Dyrdal.

– Det var uansett behov for assistanse, så hundepatruljen fekk gjort nytte for seg likevel.

Fann fleire ulike typar stoff

Alle dei tre mennene er mistenkte for bruk og oppbevaring av narkotika.

– Det var ei viss mengde, og fleire ulike typar narkotika.

Politiet vil ikkje seia nøyaktig kor mange typar stoff dei fann i bustaden, men det var minst tre ulike.

– Minst eitt av stoffa er vi spente på analysen av, der er vi usikre på kva det er vi har funne. Det er ein del syntetisk stoff i omlaup i distriktet. Dei som bruker dette har ikkje sjanse til å veta nok om innhald og styrkegrad, og kva fare dei utset seg sjølv for, meiner lensmannen.

Tok beslag i fleire tusen kroner

I tillegg blei det funne fleire tusen kroner i kontantar. Dette er det òg tatt beslag i.

– Kan mistanken bli utvida til òg å omfatta sal av narkotika?

– Det veit vi når vi har kome lengre med etterforskinga, men pengane kan òg vera relatert til kjøp. Vi ser uansett kontantbeløpet i samband med narkotikafunnet, og pengane blir nok inndrege.

Politiet blei verande på adressa utover kvelden og delar av natta. Dei mistenkte blei avhøyrd på staden og dimittert etterpå, men skal inn igjen på supplerande avhøyr seinare.

Førebels ingen samanheng med storbeslag

Torsdag for ei veke sidan blei ein mann i 40-åra pågripen etter funn av nesten to kilo med amfetamin, narkotika med ein gateverdi på nærmare éin million kroner.

Vedkomande sit framleis varetektsfengsla.

– Er aksjonen på Søfteland eit resultat av etterforskinga av det store beslaget i førre veke?

– Nei, det er førebels ingenting som koplar desse sakene saman. Men vi jobbar naturlegvis vidare med nettverket rundt vedkomande som blei tatt med det store narkotikapartiet, seier Dyrdal.

Fleire saker