midtsiden

Tysdag med Hauge og humor

Tysdagskonsertane byr på mykje kultur for pengane. I går var det Olav H. Hauge-lyrikk med musikk i Solbakkestova.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Kunstnar Frode Sirevåg fann ein fin kombinasjon av utstilling og musikalsk oppleving då han i fjor starta med konsertar den første tysdagen i kvar månad.

Tysdagskonserten, eller «tysdagskonsernet» som Sirevåg kalla det i går, hadde første konsert for hausten i Solbakkestova i går kveld.

SJÅ VIDEO NEDST I ARTIKKELEN

Omtale av tidlegare konsertar (med video):
Stemningsfullt av Gjersvik
Fekk festivaljobb (rockeklubben akustisk)

- Som vanleg har vi ikkje råd til å betala det artistane er verdt, men heldigvis stiller dei opp, og heldigvis møter dei eit så flott publikum, sa Frode etter gårsdagens arrangement.

- Eg håper denne fine tysdagstradisjonen held fram, for vi har eit kulturhus under bygging, og tenk oss, gongar 100, der nede ...

Publikum og artistar lo samtykkande. Oseana skal fyllast, også i vekedagane.

Astrup koste seg
Tidlegare fylkeskultursjef, no kunstkoordinator i Hordaland fylke, osingen Ingebjørg Astrup, var blant publikum i går.

- Eg synes det er så kjekt at når vi har sånne store musikknamn i bygda som Haugland og Tronsmo, at dei engasjerer seg også lokalt.

- Denne blandinga av profesjonelle og amatørar får både kulturlivet og sjølve tysdagsarrangementet til Sirevåg til å blomstra, sa Ingebjørg då Hauge-opplevinga var over for denne gong.

Musikk til lyrikk
Forfattaren Olav Håkonsson Hauge (1908-1994) frå Ulvik er ein av Noregs viktigaste lyrikarar. Etter at han gjekk bort las enka Bodil dikta hans på framsyningar, og det var ho som meinte at Erling Wollestad frå nabobygda Ålvik burde overta den lyriske framføringa.

Wollestad sette frå før musikk til tekstane med seljefløyte og hardingfele.

- Eg budde på Voss då eg i 1989 overtok som kulturskulerektor i Ulvik. Då fekk eg Kenneth Sivertsen, som eg tidlegare hadde hatt som elev, til å laga eit musikkstykke til dei nye elevane mine.

- Det var nok uvant for Hauge, som var publikum, å høyra musikk til tekstane sine, men eg kunne sjå på han at han blei rørt av å høyra ungane setja sitt preg på hans eigne vers, fortel Erling.

Wollestad fortel at mange i Ulvik har blitt meir og meir interesserte i tekstane til sin tidlegare sambygding.

- Tekstane hans er omsett til 30-40 språk, dei les Hauge i Kina. At han har så stort namn i Noreg og utanfor landegrensene er noko fleire etterkvart har fått med seg.

17 år med Hauge sin humor
I 1993 tok Wollestad kontakt med komponisten Glenn Erik Haugland, som driv Opera Omnia saman med Heidi Tronsmo.

- For oss har det vore 17 fine år med Hauge sine tekstar. At han skriv om så mange sider av livet, sett frå så ulike auge, gjer han veldig interessant, ikkje minst for oss som skal skriva musikk til tekstane hans, seier Glenn Erik.

Frå det dystre til det muntre, kontrasten mellom tragedie og komedie forsterkar nettopp det komiske og av og til litt patetiske i personen bak maskene Hauge tar på seg.

- Dette gjev stort spelerom for oss komponistar, men vi må vera varsame, musikken skal ikkje overdøyva lyrikken.

VIDEO: Sjå klipp (cirka 3 minutt) frå framsyninga i Solbakkestova tysdag kveld. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Fleire saker