Os Rådhus. (Ill. foto: Midtsiden)
Os Rådhus. (Ill. foto: Midtsiden)

Uklokt, unødvendig og uhensiktsmessig

Lesarinnlegg: Vi trenger ikke å endre noe som virker, mener Delta om regjeringen sitt forslag.

Kjetil Vasby Bruarøy
22. november 2019 - 12:30

Forslaget om å statliggjøre skatteoppkreving må avvises. Et dårlig forslag blir ikke bedre av at regjeringen fremmer det på ny og på ny.

Forslaget er dårlig, håpløst, uklokt og unødvendig.

Delta har tidligere påpekt at dette er en dårlig ide, ikke minst av faglige grunner. Dette arbeidet løses svært godt av kommunene i dag, og det er ikke nødvendig å risikere å ødelegge noe som fungerer aldeles utmerket.

Dagens kommunale skatteinnkreving har svært høy løsningsgrad. Kommunenes desentraliserte innkreving av arbeidsgiveravgift har et resultat på 99,8 prosent.

Det er underlig at regjeringen vil risikere å ødelegge dette av uklare grunner:

• Det er høy kvalitet på dagens innkreving.

• Det er god lokal fagkunnskap.

• Det er høy kompetanse.

• Det er god kunnskap om lokalmiljøet.

• Det er tett og rask oppfølging.

• Det er gode resultater.

• Det er høy tillit til innkrevingen.

Vi trenger ikke å endre noe som virker. Vi trenger fortsatt god og solid kommunal skatteoppkreving. Det vil samfunnet tjene på.

Åse Mariann Gjerde og Linda Ann Lohne
HTV Delta Os kommune og HTV Delta Fusa kommune
Delta Bjørnafjorden kommune