Foreløpig er det berre tre fleiridrettslag som har opna for trening - og berre for dei frå 13 år og opp. (Frå EMS-cup 2018, foto: Andris Hamre)
Foreløpig er det berre tre fleiridrettslag som har opna for trening - og berre for dei frå 13 år og opp. (Frå EMS-cup 2018, foto: Andris Hamre)

Ulik praksis ved idrettslagene i kommunen

Uttale frå Bjørnafjorden Idrettsråd.

Kjetil Vasby Bruarøy
25. april 2020 - 9:36

Bjørnafjorden idrettsråd, representant fra kultureininga og de største fleridrettslagene i Bjørnafjorden kommunen gjennomførte torsdag et møte der det ble utvekslet en del erfaringer og utfordringer.

Det er mange hensyn og ta og det er litt ulike oppfatninger om hva som er beste løsning.

Med bakgrunn i samtalene mellom lagene ble deltakerne enige om å sende ut en felles informasjon:

Alle idrettslagene har som utgangspunkt et ønske om å tilby aktivitet for barna som er tilknyttet lagene. Det er viktig at smittevernet blir ivaretatt i denne sammenheng.

Det er utarbeidet retningslinjer som er ressurskrevende og viktige å overholde om aktiviteten skal kunne gjennomføres.

Det er foreløpig kun tre lag som har sett seg i stand til å få dette til.

De tre idrettslagene er Nore Neset, Lysekloster og Os Turn.

Dette er lag som har ansatte som kan bistå lagene i et ressurskrevende arbeid. I tillegg er lagene avhengig av utstrakt dugnadsinnsats fra foreldre. Det er aldersgruppene fra 13 år og oppover det foreløpig tilrettelegges for. Om ikke retningslinjene overholdes kan banene bli stengt.

De øvrige klubbene vil i løpet av de neste 1-2 ukene kartlegge om det er nok ressurser til at det er forsvarlig å starte opp og hvem som kan ta ansvar for de gruppene som det eventuelt kan gis klarsignal til. I denne perioden vil de også høste erfaring fra de tre som nå har startet opp.
 
Alle medlemmer må forholde seg til eget idrettslags retningslinjer og tilbud.

Det er av smittevernårsaker og kapasitetshensyn ikke anledning til å delta i tilbud utenom eget lag.

Er din bane stengt er du uten tilbud.
 
Bjørnafjorden Idrettsråd
På vegne av idretten