- 25. apr. 2020

Ulik praksis ved idrettslagene i kommunen

Uttale frå Bjørnafjorden Idrettsråd.

Ulik praksis ved idrettslagene i kommunen
Foreløpig er det berre tre fleiridrettslag som har opna for trening - og berre for dei frå 13 år og opp. (Frå EMS-cup 2018, foto: Andris Hamre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 25. apr. 2020 07:36

Bjørnafjorden idrettsråd, representant fra kultureininga og de største fleridrettslagene i Bjørnafjorden kommunen gjennomførte torsdag et møte der det ble utvekslet en del erfaringer og utfordringer.

Det er mange hensyn og ta og det er litt ulike oppfatninger om hva som er beste løsning.

Med bakgrunn i samtalene mellom lagene ble deltakerne enige om å sende ut en felles informasjon:

Alle idrettslagene har som utgangspunkt et ønske om å tilby aktivitet for barna som er tilknyttet lagene. Det er viktig at smittevernet blir ivaretatt i denne sammenheng.

Det er utarbeidet retningslinjer som er ressurskrevende og viktige å overholde om aktiviteten skal kunne gjennomføres.

Det er foreløpig kun tre lag som har sett seg i stand til å få dette til.

De tre idrettslagene er Nore Neset, Lysekloster og Os Turn.

Dette er lag som har ansatte som kan bistå lagene i et ressurskrevende arbeid. I tillegg er lagene avhengig av utstrakt dugnadsinnsats fra foreldre. Det er aldersgruppene fra 13 år og oppover det foreløpig tilrettelegges for. Om ikke retningslinjene overholdes kan banene bli stengt.

De øvrige klubbene vil i løpet av de neste 1-2 ukene kartlegge om det er nok ressurser til at det er forsvarlig å starte opp og hvem som kan ta ansvar for de gruppene som det eventuelt kan gis klarsignal til. I denne perioden vil de også høste erfaring fra de tre som nå har startet opp.

Alle medlemmer må forholde seg til eget idrettslags retningslinjer og tilbud.

Det er av smittevernårsaker og kapasitetshensyn ikke anledning til å delta i tilbud utenom eget lag.

Er din bane stengt er du uten tilbud.

Bjørnafjorden Idrettsråd
På vegne av idretten

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.