Denne 355 mm breie vassleidningen blei for fristande for nokre ungdomar, som tok seg ein spasertur på vatnet. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Ungdom balanserte på vassleidning

– Dei skal visst ha gått frå ende til ende, altså ein god kilometer, fortel politiet.

image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tysdag klokka 21.35 fekk politiet tips om ungdom som balanserte på ein vassleidning som i desse dagar flyt i Ulvenvatnet.

– Det skal ha vore born eller ungdom i 12-14-årsalderen. Då dei kom til land skal dei ha fortalt at dei har gått frå ende til ende, seier politioverbetjent Anne Lyssand.

Vassleidningen er 1050 meter lang og har dimensjon på 355 mm. Den eine enden ligg i Sigurdsvika, der den blir produsert og lagt ut, den andre ligg i Teinevika ved E39.

Skal styrka vassforsyninga sør for Ulven leir

Det er Os kommune sin vassleidning. Den blir lagt opp for å styrka vassforsyninga sør for Ulven, blant anna til næringsområdet i Ådnadalen.

– Leidningen skal gå frå ny E39 sør for Svegatjørn til Ulvenvegen nær Ulven leir, fortel Siril Langhelle frå prosjektavelinga i Os kommune.

– I fjor auka vi dimensjonen mellom Uno X ved Tøsdalsskiftet og opp forbi Ulvenvegen. På sikt vil vi erstatta leidningen som i dag går over Svegane.

Det er Telemark Seaworks, som underleverandør til Vestafjell, som legg ut leidningen. Arbeidet starta i førre veke, med produksjon og base i Sigurdsvika.

– Bør sikrast

Etter hendinga i går har politiet, via Os kommune, bedt entreprenørane setja opp hinder ved ilandføringane for å unngå meir balansering utover Ulvenvatnet.

– Det skal lite til å ramla uti, og det er kaldt i vatnet, seier politiet.

Geir Fjære hos Telemark Seaworks seier leidningen uansett snart skal ut på vatnet, og i morgon skal den fyllast med vatn og søkkjast.

– Den blir ikkje tilgjengeleg frå Sigurdsvika særleg lenge, men det har vore ein god stad å ha som base for arbeidet vårt. Vi er òg takksame for at russen har oppført seg eksemplarisk. Ingen har gjort hærverk og det er like ryddig her kvar einaste morgon. Det verste dei har gjort er at nokon har sete i båten vår og ete pizza, og det ser vi på som harmlaus, så lenge dei ikkje tuklar med båtane.

Legging av vassleidning har hasta noko, både med tanke på fuglar og hekking, og med tanke på treningstidene til Os Roklubb. To avlaupsleidningar skal òg leggast, for å kopla E39 og Ulven med Ohara.

– No lar vi fuglane få fred gjennom sommaren, og så tar vi dei to neste leidningane til hausten og vinteren, seier Siril Langhelle.

Fleire saker