Ut på anbod

Kunstgrasbane i Søre Øyane blir i desse dagar lagt ut på anbod. Store pengegåver frå hytteeigarar er med på å finansiera prosjektet.

Kjetil Vasby Bruarøy
17. november 2009 - 10:47

Prosjekt Utemiljø ved Søre Øyane Skule går i desse dagar inn i ein ny fase. NorConsult har sluttført konkurransegrunnlaget, og klargjort det for utlegging på anbodsportalen Doffin.

- Dette er eit stort steg i retning realisering av prosjektet, seier leiar i arbeidsgruppa, Eirik André Hesthamar til Midtsiden.no.

Kunstgras og sandvolley

Banen er kommunal eigedom og Os kommune står som byggherre. IL Øyglimt har også tidlegare prøvd å få legga kunsgras på banen, men då var det ikkje stemning for det på skulen. Men eit initiativ frå foreldretrenarar og foreldreutval i fjor haust fekk fart på prosjektet.

- Initiativet var positivt og dialogen med skulen og kommunen har vore veldig god. Eirik, som gjekk inn som leiar for prosjektruppa, har gjort ein fantastisk jobb, seier formann i Øyglimt, Hans Otto Bruarøy.

Oppgraderinga av plassen inkluderer også ein sandvolleyballbane mellom banen og eksisterande ballbinge. Ein liten leikeplass blir det også.

Sjølve fotballbanen er 60 x 40 meter, altså ein fullgod sjuarbane etter NFF sine mål.

Hyttefolket støttar
Bedfrifter og privatpersonar i Øyane har samla seg om prosjektet, det vesle idrettslaget Øyglimt har heile 176 grasrotspelarar, over halvparten av det storebror Os Turn har. I tillegg har det kome støtte frå fiskebåtane og andre bedrifter i krinsen.

- Hytteeigarane har også gjeve, og enkelte har vore ekstremt rause. Tre av dei har gjeve kvar sine 100.000 kroner, det går kaldt nedover ryggen på meg når eg tenker på kor gåvmilde dei er, seier Hesthamar.

Nær fullfinansiering
Prosjektet er venta å kosta 2.625.000 kroner. Kommunestyret gjekk i møte i juni inn for å ta på seg 850.000 kroner til prosjektet, Øyglimt skal stilla med 800.000 kroner og dugnad til verdi av 150.000 kroner.

- Til no har vi fått inn 678.000 kroner, så vi er nær fullfinansiering av vår pott, seier Hesthamar nøgd.

Dei siste 825.000 kronene skal koma i form av tippemidlar. Desse pengane vil IL Øyglimt forskottera med lån, eit lån dei vil betjena med pengane som kjem inn frå Grasrotandelen.

Ferdig neste år
Til no i år har Øyglimt fått inn rundt 57.000 kroner på Grasrotandelen, i tillegg driv klubben med solid overskot.

- Bunnpris Vedholmen Landhandel har vore god på informasjon og rekruttering, du slepp ikkje ut frå butikken før du har sett Øyglimt som mottakar på Grasrotandelen, ler Eirik.

- Men det er framleis meir å henta, mange trur at Grasrotandelen er noko dei sjølv betalar. Det er ikkje tilfelle, der er gratis å gje støtte, presiserar han.

Ifølgje Norsk Tipping er har berre 1 av 4 spelarar valt sin grasrotmottakar, så han har framleis håp om endå fleire støttespelarar.

- Kor tid skal banen og det nye anlegget stå ferdig?

- Målsetnaden er å ha banen ferdig til påske neste år, fortel Eirik André Hesthamar.

Les meir om

Lokal Fotball Sport