Nabotomta blei kjøpt i februar, i juni blei bustaden riven. Opning av utvida butikk blir mars 2017. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Utviding på Moberg gjennom vinteren

Kiwi Moberg blir 200 kvadratmeter større - men opnar ikkje før jul.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Mens Norgesgruppen førebur opning av ny Kiwi på den gamle butikktomta på Haugsneset går arbeidet med utviding på Moberg for fullt.

Det var i februar dei (Stamkunde AS) kjøpte nabotomta, med ein einebustad som blei riven i sommar (bildet), og då kunne det sjå ut som om det kunne bli opning i desember i år.

– Entreprenøren byrjar arbeida med utviding av butikk og parkering igjen etter juleferien, og opning av ny, utvida og flott butikk med utvida kundeparkering vil bli i mars 2017, seier regionssjef Jan Olav Mjøs.

200 kvadratmeter større

Tilbygget blir på 200 kvadratmeter, der det meste er nytt salsareal.

– Dette vil gi ei betre opplevelse for både tilsette og kundar. Slik butikken har vakse dei siste åra, er ei utviding svært etterlengta.

Fleire saker