Delar av Kuvågvegen og Brothaugen er uten vatn 

Vatnet vekke i Brothaugen og Kuvågvegen

Graveuhell har tatt vatnet i delar av Brothaugen og Kuvågvegen. Oppdatert: Vatnet tilbake kl 1330.

Av: Andris Hamre

Teknisk vakt hos Os kommune meldte klokka 10 at dei hadde hatt eit graveuhell i Greidalen.

– Akutt vassbrot i Greidalen. Grunna graveuhell, er delar av området Brothaugen og Kuvågvegen no utan vatn.

– Vi jobbar med å få vatnet tilbake, heiter det i meldinga.

Oppdatert: Klokka 13.30 blei det meldt at vatnet var tilbake i dei husstandane som hadde mista det. Kommunen satte i mellomtida ut vannvogn i Brothaugen.

Fleire saker