Vegen blir stengt då det i dette området skal utførast vedlikehald på ei bru. (Kart/ill: Oskommune)

Veg blir stengt etter skade på bru

Eit hol i ei bru på Berge fører til akutt vedlikehaldsbehov.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Torsdag 7. juni blir kommunal veg på Berge stengt frå klokka 8.30 til 14.00.

Årsaka er akutt behov for vedlikehald.

– Det er eit hol i brua, truleg grunna slitasje over tid, men det er noko vi må prioritera å reparera så raskt som mogleg, seier Elisabeth Thomessen frå teknisk eining i Os kommune.

Omkøyring mens vegen er stengt blir via Eidsvegen og Hegglandsdalen.

– Vegen blir ikkje vurdert som farleg å bruka, men blir stengt mens arbeidet pågår, seier Thomassen.

Utrykkingskøyretøy vil, ved eventuelt behov, sleppa forbi i perioden vegen er stengt for normal trafikk.

Fleire saker