Thorstein Skårnes svarar Idun Fjeld (privat foto)
Thorstein Skårnes svarar Idun Fjeld (privat foto)

Verden er ikke så verst allikevel

Leserinnlegg: Vi må jobbe med å skape gode mennesker. Ikke drepe evnen og viljen til å skape, eller å tjene seg rik på ideer og entreprenørskap.

Andris Hamre
25. februar 2017 - 9:14

Idun Fjeld er en flott ung og engasjert politiker. Os trenger flere slike engasjerte mennesker over hele den politiske skalaen. Det er likevel et par elementer i hennes innlegg «Verden er urettferdig» som jeg ønsker å gå litt mer kritisk inn i.

Det er sant at forskjellene mellom de rikeste og de fattigste i verden øker. OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, peker derimot på at det ikke nødvendigvis er denne forskjellen som er den viktigste å se på, men forskjellen mellom de fattigste og steget opp i middelklassen. For sannheten totalt sett er at det har blitt færre fattige og mindre kronisk sult, ifølge FN sin rapport om tusenårsmålene i 2014. Fattigdom er for lengst blitt halvert, mens 2,3 milliarder mennesker nå har tilgang til rent vann. 90 prosent av barn i utviklingsland går nå på skole, og det tidligere store gapet mellom gutter og jenters utdanning har aldri vært mindre.

Verden trenger ikke være urettferdig selv om formuene til verdens rikeste øker. Økningen i Norge, for å ta det som ligger oss nærmest, fra 2005 til 2015 skyldes blant annet en lang periode hvor det har gått bra for norsk næringsliv, med god avkastning spesielt i olje- og finansnæringen. De rike får ut mer ikke bare i form av lønn, men også fordi de eier deler av produksjonsmidlene og får ekstraordinær avkastning i gode tider.  Dette er ikke nødvendigvis et problem, fordi det viser at vi har et robust næringsliv som kan tåle litt motgang.

Idun Fjeld mener ideologien som ligger bak den økende forskjellen er en grunnleggende mangel på solidaritet fra det hun kaller «vinnerne på toppen», og at resultatet er en verdensstruktur som langt på vei rettferdiggjør at noen tjener seg rik på andres fattigdom. Med et slikt meningsgrunnlag blir Bill Gates, gründeren bak Microsoft, og verdens rikeste mann, sin avgjørelse om å donere hele sin formue på 738 milliarder dollar (2016) til Bill and Melinda Gates Foundation, som jobber med å gi fattige utdanning og et helsetilbud, rett og slett ufattelig?

Strømninger fra den store verden har bidratt til at formuende nordmenn i stadig større grad åpner lommeboken for veldedige formål og sosiale investeringer. Noen av klodens aller rikeste, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, Steve Case, David Rubenstein og Leon Black har gitt bort flere hundre milliarder dollar av sin personlige formue de siste årene. Og mer skal det bli, om vi tolker dem rett, skrev Kapital i 2015. Slik deler også Trond Mohn, Olav Thon, Jørn Lyseggen, Fred Kavli, Aud Jebsen, Kjell Inge Røkke, Grieg-familien, Stein Erik Hagen, Tore Lærdal, Christian Ringnes, Christen Sveeas, John Fredriksen, Jens Ulltveit-Moe og Petter Stordalen av sine formuer. Vi trenger ikke en gang å reise ut av bygden før vi ser resultatene av slike investeringer. Grieg-familien gav nemlig 65 millioner kroner til byggingen av Oseana.

«Å bygge en skole kan bidra positivt i et lokalsamfunn som trenger det, men det endrer ikke på de overordnede strukturene som gjør at det lokalsamfunnet hele tiden blir taperen i den store kampen om ressursene.», skriver Fjeld videre. Dette er en tanke som går totalt motsatt av hva Regjeringen, selv Fagforbundet – som Fjeld referer til som en viktig del av norsk arbeidsliv – mener, og utfører i, sitt arbeid i Fagforbundets Barneby i Huambo: Utdanning er en vei ut av fattigdom. Det er derfor viktig at Norge fortsetter å satse på utdanning, både her i Norge og i sin bistand til andre land – slik Regjeringen allerede i dag gjør.

Fremskrittspartiet vil både lokalt og i regjering fortsette å jobbe for at alle barn i Norge skal få en utdanning i verdensklasse, uavhengig av foreldrenes lommebok. Sikre at kvaliteten og finansieringen av utdanningen sikres av det offentlige, med innslag av private aktører som kan være med på å gi den enkelte elev et mer tilpasset utdanningsløp. Slik at alle kan få kunnskap om hvordan man lever et verdig liv og blir en god samfunnsborger. For vi er alle mennesker, fattig som rik. Da blir det helt feil å påstå at rikdom gjør noen mennesker til dårligere mennesker enn oss andre, har mindre solidaritet med samfunnet ellers, eller er mer kyniske og lite villige til å bidra til å gjøre verden bedre. 

Vi må jobbe med å skape gode mennesker. Ikke drepe evnen og viljen til å skape, eller å tjene seg rik på ideer og entreprenørskap.

Thorstein Skårnes
Medlem i Os Frp

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg