Gøril Rott, Tone Fjelstad, Kjersti Ellingsen og Grethe Nymark Mikkelsen.
Gøril Rott, Tone Fjelstad, Kjersti Ellingsen og Grethe Nymark Mikkelsen.

Vi leverer!

Et innlegg om gode barnehager i Os.

Kjetil Vasby Bruarøy
22. februar 2019 - 12:58

Fredag 15. februar publiserte Utdanningsdirektoratet nye tall fra barnehagesektoren via barnehagefakta.no. Tallene viser svart på hvitt hvordan tilstanden er i barnehagene når det gjelder antall ansatte og andel pedagoger pr. barn.

1. august 2018 ble det innført ny standard for pedagogisk bemanning i alle norske barnehager.
• En pedagog kan nå ha ansvar for inntil 7 små barn eller inntil 14 store barn
• På samme tid ble det vedtatt en øvre grense på 6 barn per ansatt med en overgangsperiode på ett år.
• Den ny standarden trer ikke fullt ut i kraft før 1. august 2019.

At det har stormet rundt disse lovendringene er ingen hemmelighet, og selvsagt er det finansiering og økonomi det handler om. Private Barnehagers Landsforbund har blant annet via medieoppslag satt fokus på den manglende statlige finansieringen av disse to store endringene, noe kommunene via KS også er enige i.

For oss små, private barnehager i Os er innføring av disse normene en gigantisk utgiftspost som vi må dekke inn via oppsparte midler og egenkapital.

Det er vår buffer for å dekke større utgifter som for eksempel vedlikehold på bygg og anlegg. Vi har kontinuerlig vedlikehold på barnehagene våre, slik at barn, foreldre og ansatte kan oppholde seg i sikre og oppdaterte bygg og uteområder.

Barnehager er svært viktig for barns oppvekst og utvikling. Gode barnehager reduserer effekten av sosiale skillelinjer og forebygger psykiske helseutfordringer.

Vi tok et bevisst valg våren 2018 om å følge begge de nye normene fra 1. august 2018.

Vi er stolte av at vi som små, private barnehager i Os er i forkant og setter høy standard for å nå regjeringens mål for kvalitet i barnehagene!

Vil du vite mer? Se barnehagefakta.no!

Med hilsen
Gøril Rott, Banktjørnhaugen barnehage
Tone Fjelstad, Varhaug barnehage
Kjersti Ellingsen, Søre Øyane Naturbarnehage
Grethe Nymark Mikkelsen, Hegglandsdalen barnehage

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg Kultur