- 31. okt. 2020

– Vi skjønner ikkje tankegangen til verken forbund eller kommune

Lesarinnlegg: – Kva er hensikta med denne dugnaden, når vi struper inn i ein ende, men det er ikkje så nøye i den andre?

– Vi skjønner ikkje tankegangen til verken forbund eller kommune
– Kva er hensikta med denne dugnaden, når vi struper inn i éin ende, mens det ikkje er så nøye i andre?, skriv handballforeldra Aud Kari og Rune Nordtveit. (Ill. foto: KVB)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighlørdag 31. okt. 2020 10:43

Vi er nokre bekymra handballforeldre i desse koronatider.

I helga skal det spelast kampar med lag frå Os, i Bergen - som har dei høgaste smittetala til no i år.

Vi blir anbefalt å unngå alle unødvendige reiser til Bergen, dei anbefaler heimekontor, ikkje meir enn ti nærkontaktar, og minimalt med besøk i heimen.

Men fotball- og handballkampar går som normalt, sjølv om kommunen for berre fire veker siden sa vi ikkje fekk spela kampar mot lag frå Bergen, for det var for høge smittetal der. Men no når tala er høgare enn nokon gong, er det fritt fram for kampar.

Vi skjønner ikkje tankegangen til verken forbund eller kommune.

I Bergen er det påbod med munnbind på offentleg transport, og på butikkar der du ikkje kan overhalda ein meters avstand - men dette gjeld ikkje i idrettshallar. Forstå det den som kan.

Det er mange foreldre som jobbar i helsevesenet, og som er bekymra for at ungdommen vår dreg med seg smitte heim, for så at vi foreldre dreg den med seg på jobb til dei svakaste av oss. I tillegg er det jo fare for at heile skuleklassar, eller heile trinn på ungdomsskulane må heim i karantene.

For det er jo umogeleg å halda ein meters avstand på fotball- og handballkampar!

Foreldre får ikkje vera med på kamp, men vi får jo heim ungdom som har spelt kamp, med bag, handball og klede som har vore i kontakt med andre.

På skulane må dei halda seg med dei på sitt eige trinn, vi skal betrakta dei som vaksne med tanke på all smittevern og kva dei får gjera. Men med ein gong dei får på seg ei fotball- eller handballdrakt så er det fritt fram.

Dei kan jo sprita og vaska kor mykje dei bare vil, men å unngå dråpesmitte på ein fotball- eller handballbane er umogeleg.

Samme på handball-akademiet på Nore Neset; der er det ein salig miks av alle tre trinn på ungdomsskulen. Kor er logikken i dette?

Kva er hensikta med denne dugnaden, når vi struper inn i ein ende, men det er ikkje så nøye i den andre. Vi slit med å forstå det.

Heile hensikta med dugnad går rett i dass - når ungdommen ser dette, så skjønner vi at motivasjonen til å oppretthalda smittevern på andre arenaer forsvinn. Dei vil jo då samlast i store grupper, for det er jo lov på banen, så kvifor skal de bry seg på fritida!?

Vi var ein tur på Flåten Senter fredag kveld.

Der stod det 10-15 ungdommar samla. Ingen ein-meters regel der.

Og vi skjøner dei godt. For reglane endrar seg jo alt etter kva dei gjer på. Éin regel på skulen, éin på idrettsbanen og éin på fritida.

Og i hovudet på ein ungdom med lopper i blodet, så skjøner vi at de ikkje ser forskjell på reglane.

Vi håper kommunenleiinga og gjerne fotball- og handballaga sine leiarar skjønner dette, og tek ansvar.

Våre ungar får rett og slett ikkje spela kamp mot lag frå Bergen kommune, ikkje får dei gå på handballakademi heller.
For skal vi klara dette her, så må reglane vera like, og forståelege.

Aud Kari og Rune Nordtveit

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.