35 ungar stakk oppom då Os Fotball inviterte til Eat Move Sleep Løkkefotball (foto: Andris Hamre)

Vil ta løkkefotballen tilbake

Kan ungane framleis organisere seg sjølv på fotballbanen, slik som ein gjorde på løkka i gamledagar?

image
Av: Andris Hamre

Ikkje i følgje dagleg leiar i Os Fotball, Endre Brenne.

– Ungane sjølv fekk ansvaret for å dele inn i lag då dei skulle spele i stad. I løpet av to minutt klart dei det faktisk ikkje. Dei visste ikkje korleis dei skulle gjera det.

Observasjonen gjorde han seg då Os Fotball på kort varsel inviterte til Eat Move Sleep løkkefotball på Kuventræ onsdag.

– Målet med dette er å ta tilbake løkkefotballen og visa ungane at det går an å ha det kjekt med ball også utanom trening, forklarar Brenne.

Fekk tips og triks

Saman med Marius Mikkelsen sto Brenne for organiseringa.

– Poenget er jo at vi vaksne ikkje skal blanda oss, men at ungane skal finna ut av det sjølv. På første del av dagen, så gav vi dei nokre tips om eigenaktiviteter dei kan gjera ein og ein, eller fleire i lag. Det gjekk både på føring av ball og pasningar.

– Vi fortalde dei også om korleis vi hadde det då vi var på deira alder og korleis vi meir eller mindre budde på banen. Det var der vi traff alle venane våre og det håper vi at dette kan stimulere til. At dei finn tilbake til banen når det er ferie eller i helgene.

– Slik vi vil sjå det

Då Midtsiden er oppom Kuventræ er det 35 ungar i ivrig spel. Dei to vaksne fotballspelarane jobbar med seg sjølv for å halde seg i bakgrunnen.

– No har dei nettopp fått servert to flotte fruktfat som Solfrid laga til dei. Så sa vi berre at dei skulle dela inn i lag og spela.

– Det er jo nesten vanskeleg å ikkje involvera seg og dirigera, men det er jo heile poenget med løkkefotballen, at ungane skal få leike på eigenhand.

– Sjå kor godt det flyt no når dei har kome i gang. Det er slik vi ønskjer å sjå det her oppe kvar laurdag og søndag heile året, smiler Brenne før han legg til at dei kjem til å invitera til tilsvarande arrangement også seinare i sommarferien.

Fleire saker