Annonsering

På Midtsiden.no treff du heile Os døgnet rundt. I snitt per veke har vi 40.000 unike lesarar og 200.000 sidevisingar. I Os kommune er det over 19.000 innbyggarar og rundt 6000 husstandar.

Midtsiden.no blei etablert i 2001 og er eigd av Kjetil Vasby Bruarøy (66 prosent) og frå mars 2015 det Bergens Tidende-eigde selskapet AS Lokalavisene (34 prosent). AS Lokalavisene eig òg eig 100 % av aksjane i Vestnytt, Askøyværingen, Bygdanytt og Strilen – saman utgjer vi Bergensringen.

Over 80 prosent vekst i 2015
Vi opplevde i 2015 ei vekst i lesarmengda på heile 83,7 prosent i forhold til 2014. Veksta i trafikk var på 27,4 prosent. 

Mobil, nettbrett og desktop (pc/mac)
Vi opplevde vekst på alle flater i 2015, 4 % på desktop (pc og mac), 24,5 % på nettbrett og 78,9 % på mobil, som no er vår mest trafikkerte plattform.
• Desktop 36,9 %
• Nettbrett 22,04 %
• Mobil 41,0 %

Kven les Midtsiden.no?
Mange eldre les nettaviser. Midtsiden har fleire lesarar over 65 år enn mellom 25 og 34 år.
Under 18 år: 16,6 %
18-24 år: 9,6 %
25-34 år: 15,1 %
35-44 år: 20,0 %
45-64 år: 22,7 %
+ 65 år: 16,0 %

• Kvinner og menn er jamt fordelt med 50, % kvinner og 49,6 % menn.
• 95 % av lesarane våre er frå Noreg, 70,5 % av desse er frå Hordaland (17 % frå Oslo, 3 % frå Rogaland).
• Spania, UK, USA, Danmark, Sverige og Tyskland kjem på dei nesteplassane, alle med under 1 % av trafikken.

Trafikk og besøkstal  
(Snitt frå perioden 1/8 - 31/10 2015)
• Unike brukarar per dag: 10.002
• Unike brukarar per veke: 39.559
• Visingar per dag: 30.477
• Visningar per veke: 200.278

Annonsering - periode og vising
• Bannarar på Midtsiden.no blir selt for ei veke om gangen, frå måndag til måndag.
• Kva bannarplass blir selt til tre ulike annonsørar same veke, slik at kvar bannar til ei kvar tid blir vist til 1/3 av lesarane. Dette er for å halda prisane låge.
• Dei fleste bannarane blir vist på alle flater, pc/mac, nettbrett og mobil.

BANNARAR - STORLEIK

Synleg på alle flater (pc/mac, nettbrett og mobil)
Toppboard XL: breidde 980 x høgde 300 pikslar (mobil 320 x 250)
Superboard 1: breidde 980 x høgde 300 pikslar
(mobil 320 x 250)
Netboard 1: breidde 580 x høgde 500 pikslar
(mobil 320 x 250)
Superboard 2: breidde 980 x høgde 500 pikslar
(mobil 320 x 250)

Berre synleg på desktop (pc/mac)
Skyskraper (bredde 180 x høgde 500)

Vi tilbyr òg annonsar under Stilling ledig, Tavlo og Fagfolk.

For meir informasjon, prisar og bestilling send epost eller ring 907 89 270.
(Du kan òg bruka kontaktskjema)