Ingvar Torsvik, Inger Elise Iversen, Ole Tobias Lindeberg og Karina Opdal presenterte Friskunst fredag (Foto: Andris Hamre)

Kunst til elevane

Oseana startar formidlingsprogram mot skulane. No skal huset fyllast med nysgjerrige born i møte med kunsten og kulturen.

Av: Andris Hamre

Med Kavlifondet på laget kunne ein entusiastisk Oseanadirektør Ole Tobias Lindeberg presentere Friskunst, eit formidlingsprogram som skal ut i skulane.

– Dette er vår måte å gje noko tilbake til dei unge i bygda.

– Vi skal ikkje berre vera ei scene, men òg ta samfunnsansvar og vera eit pulserande kulturhus, fortalde Lindeberg.

Møter elevane i skulen

Friskunst skal møte elevane jamnleg gjennom den 10. årige skulegangen. 

– Det blir program for 4., 6., 8. og 10. klasse.

– 4. klassingane byrjar i kunstsamlinga, 6. klassingane skal få gjera eit klassisk prosjekt, gjerne i ei moderne innpakning, 8. klassingane skal igjen i kunstsamlinga medan 10. klassingane får eit møte med meir moderne og populære kunstformer.

– Karina Opdal, som er leigd inn som prosjektleiar, skal ut i skulene og starta prosjekta der, før elevane kjem inn hit.

– Eg har hatt fantastiske erfaringar av lignande prosjekt tidlegare. I Bergen har eg jobba med 1000-vis av born som har fått sitt møte med kunsten gjennom tilsvarande prosjekt i regi av Bergen Filharmoniske orkester, fortalde ei entusiastisk Opdal.

Går inn med 350 000

Kavlifondet går inn i prosjektet med 350 000 kroner, men kva den totale kostnadsramma er vil ikkje Ole Tobias Lindeberg ut med.

– Kommunen bidreg med noko og vi med noko.

– Det at Kavlifondet ville gå inn og støtta var viktig for å få til prosjektet, fortalde Lindeberg.

– Når vi skal gå inn med støtte, så ser vi etter prosjekter med element av utdanning. Her fant vi både høg kvalitet og pedagogisk innhald, skaut Inger Elise Iversen frå Kavlifondet inn.

– Eit tillegg

Kommunalsjef Ingvar Torsvik presisert at prosjektet ikkje er eit tillegg til den ordinære undervisninga.

– Vi er opptekne av å ta heile Os i bruk i undervisninga, som vi for eksempel gjer med Oselvarverkstaden.

– No utvidast det til også å omfatta Oseana. Det er viktig å presisera at dette ikkje er eit tillegg til læreplanen, men ein del av den.

– Det å treffe grensesnittet mellom dei professjonelle og det vi gjer i skulen har vore sakna. Med dette prosjektet får vi dekka eit behov, meinte Torsvik.

Første del av prosjektet blir når Navid kjem til Os i byrjinga av desember.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Iskaldt comeback

24. april 2017

Alexander Heggland har ikkje spelt Norgescup på fire år. Comebacket i helga blei ei kald oppleving.

bilde-midtsiden

Vinter i april

24. april 2017

I går kom snøen, i dag kom sola - og i neste veke skal det bli minst 10 gradar varmare.

bilde-midtsiden

Spennande song og dans på Haugland

24. april 2017

Kajsa Balto tolkar norsk folkemusikk med samiske tonar i Studio E39. Kristine Nilsen Oma kjem med spesiell danseframsyning.

bilde-midtsiden

Alle vil feira 70-åringen

23. april 2017

MS Midthordland fyller 70 år i år. Kommunane Samnanger, Fusa, Tysnes og Os vil ha cruise for å feira «Dronninga av Bjørnafjorden».

bilde-midtsiden

Dyr køyring i sentrum

23. april 2017

Fekk 5350 kroner i forenkla forelegg for å køyre i sentrum natterstid. Mann herpa biler og var valdsam.