Ingvar Torsvik, Inger Elise Iversen, Ole Tobias Lindeberg og Karina Opdal presenterte Friskunst fredag (Foto: Andris Hamre)

Kunst til elevane

Oseana startar formidlingsprogram mot skulane. No skal huset fyllast med nysgjerrige born i møte med kunsten og kulturen.

Av: Andris Hamre

Med Kavlifondet på laget kunne ein entusiastisk Oseanadirektør Ole Tobias Lindeberg presentere Friskunst, eit formidlingsprogram som skal ut i skulane.

– Dette er vår måte å gje noko tilbake til dei unge i bygda.

– Vi skal ikkje berre vera ei scene, men òg ta samfunnsansvar og vera eit pulserande kulturhus, fortalde Lindeberg.

Møter elevane i skulen

Friskunst skal møte elevane jamnleg gjennom den 10. årige skulegangen. 

– Det blir program for 4., 6., 8. og 10. klasse.

– 4. klassingane byrjar i kunstsamlinga, 6. klassingane skal få gjera eit klassisk prosjekt, gjerne i ei moderne innpakning, 8. klassingane skal igjen i kunstsamlinga medan 10. klassingane får eit møte med meir moderne og populære kunstformer.

– Karina Opdal, som er leigd inn som prosjektleiar, skal ut i skulene og starta prosjekta der, før elevane kjem inn hit.

– Eg har hatt fantastiske erfaringar av lignande prosjekt tidlegare. I Bergen har eg jobba med 1000-vis av born som har fått sitt møte med kunsten gjennom tilsvarande prosjekt i regi av Bergen Filharmoniske orkester, fortalde ei entusiastisk Opdal.

Går inn med 350 000

Kavlifondet går inn i prosjektet med 350 000 kroner, men kva den totale kostnadsramma er vil ikkje Ole Tobias Lindeberg ut med.

– Kommunen bidreg med noko og vi med noko.

– Det at Kavlifondet ville gå inn og støtta var viktig for å få til prosjektet, fortalde Lindeberg.

– Når vi skal gå inn med støtte, så ser vi etter prosjekter med element av utdanning. Her fant vi både høg kvalitet og pedagogisk innhald, skaut Inger Elise Iversen frå Kavlifondet inn.

– Eit tillegg

Kommunalsjef Ingvar Torsvik presisert at prosjektet ikkje er eit tillegg til den ordinære undervisninga.

– Vi er opptekne av å ta heile Os i bruk i undervisninga, som vi for eksempel gjer med Oselvarverkstaden.

– No utvidast det til også å omfatta Oseana. Det er viktig å presisera at dette ikkje er eit tillegg til læreplanen, men ein del av den.

– Det å treffe grensesnittet mellom dei professjonelle og det vi gjer i skulen har vore sakna. Med dette prosjektet får vi dekka eit behov, meinte Torsvik.

Første del av prosjektet blir når Navid kjem til Os i byrjinga av desember.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...