Rådmann Christian F. Fotland fortalde at namnet måtte vera klart til fellesmøtet 24. august (foto: Andris Hamre)

Kva skal kommunen heita?

Nytt kommunevåpen, nytt ordførarkjede og nytt namn skal på plass når Fusa og Os slår seg saman. Men kva skal den nye kommunen heita?

Av: Andris Hamre

I avtalen mellom Fusa og Os kommuner er «Bjørnefjorden kommune» nemnd som arbeidstittel på den nye kommunen, men at det er det som blir namnet er ikkje sikkert.

– Dette med namn på den nye kommunen, kva type prosess ser vi for oss framover, undra Nils-Anders Nøttseter (MDG) då formannskapet drøfta kommunereforma tysdag.

– Namn vil bli spennande og ein kan få lufta kreativiteten både når det kjem til namn og kommunevåpen. Eg tenkjer at innbyggjarane må få lov til å ytra seg, så vi bør nok ha nokre runder på dette, tildømes i sosiale medier og den bloggen/heimesida som er på veg opp, svara ordførar Marie Bruarøy (H).

– På fylkesnivå er det vedtatt ein namnekonkurranse for å involvera innbyggjarane på ein felles måte, kommenterte Nøttseter.

Dårleg tid

Han lurte vidare på om det var fellesnemnda (ei samanslutning av politikarar frå Os og Fusa som skal styre prosessen og den nye kommunen fram til 1.1.2020, journ.mrk) som skulle innstille til nytt namn, og kva ein har av tid før namnet må vera klart.

– Når vi skal ha felles kommunestyremøte med Fusa 24. august, kor fylkesmannen kjem, så må namnet vera fastsett, svarer rådmann Christian F. Fotland, og viste til inndelingslova §25, kor det heiter at følgjande skal drøftast på fellesmøtet:

a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket
b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget
c) kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova
d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda
e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av samanslåinga.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Pleiepengar til fleire

21. september 2017

Frå 1. oktober får ordninga med pleiepengar ei betydeleg utviding.

bilde-midtsiden

Betaler millionar til Bergen

21. september 2017

68 ungar frå Os går i barnehage i Bergen, noko Os kommune betalte 4,7 millionar for i første halvår 2017.

bilde-midtsiden

29 millionar til bruer

20. september 2017

Fylkesvegar • Fylkeskommunen vil setta av 29 millionar til bruer og 18 millionar til Åsen-Helleskaret.

bilde-midtsiden

Østervold matchvinnar igjen

19. september 2017

Lysekloster fekk det tøft mot Aalesund 2, før utvisinga, men nok ein gong sørgja Kristoffer Østervold for full pott.

bilde-midtsiden

Musikalsk Grytten-premiere

19. september 2017

– Det er ei gåve å ha Espen Leite på trekkspel, seier Albert og Anna-skodespelarane. I morgon har dei Noregspremiere i Os.