midtsiden

- Meldingane haglar inn

Os kommune er ikkje berre glad for den nye «Fiks gata mi»-tenesten. Folka bak nettstaden fortel om formidabel respons.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Måndag skreiv vi om Fiksgatami.no, den nye nettbaserte riskdekkande tenesten der innbyggarane kan varsla om problem og manglar med veg, gatelys eller boss.

- Takk skal du ha, seier kommunaldirektør Karl Ole Midtbø ironisk.

Han fryktar at mengda med meldingar skal krevja for mykje tid å gå gjennom og svara på.

- Det kom inn 50 epostar i éi røys i går, vi har sikkert fått hundre meldingar til saman. Skal det halda fram på denne måten så blir det ikkje mykje tid til å vera ute felten å retta feil.

Kommunen får meldingane vegvesenet skulle hatt

Hol i vegen, uoversikteleg rundkjøring, vatn i vegen og «Sykt irriterende plass!» er tittelen på nokre av dei første meldingane som kom inn i Os.

At fleire melder frå om same problem er éi av utfordringane til kommunen, at flesteparten av meldingane gjeld riks- eller fylkesveg, som vegvesenet, ikkje kommunen har ansvaret for, er største mangel ved rapporteringstenesten, meiner Midtbø.

- Det er tilsvarande med avfall, mange som ringer kommunen med problem eller spøsmål som er Bir si oppgåve å løysa. At vi no skal få feilmeldingar på vegar som vegvesenet har ansvar for gjer det ekstra krevjande å sitja i epostmottaket, seier kommunaldirektøren.

- Vi flyttar ansvaret frå folket til det offentlege

Friprogsenteret, som står bak Fiksgatami.no, fortel om enorm respons på tenesten, både frå media og frå innbyggarane.

- Vi hadde 25.000 besøk første dag. I Oslo har det kome inn over 100 saker, i Trondheim over 250. Serveren gjekk i kne første dag, men no har vi fått hjelp av VG si tekniske avdeling og fått auka kapasiteten, fortel fungerande direktør Christer Gundersen.

Gundersen fortel at Os kommune ikkje er den einaste som har reagert på mengda med meldingar.

- Det viser behovet for tenesta. Før var det opp til innbyggarane å finna rett plass å rapportera om problem, no flyttar vi dette ansvaret over til det offentlege. Det bør dessutan vera betre å få rapportane på epost enn på telefon, slik dei gjorde før, meiner han.

Treng betre kartdata

Samstundes som han seier seg nøgd med eigen lansering fortel Gundersen at dette med feiladressering av nokre av rapportane dessverre er eit vanleg problem.

- Årsaka er at vi førebels ikkje har fått over godt nok kartdata. Vi har bedt Statens kartverk om betre data, men dette har blitt eit kostnadsspørsmål som vi jobbar med å få staten til å ta seg av.

Friprog er statleg finansiert, men uavhengig organ. Dei har førebels ikkje fått midlar til kartdata som kan seksjonera ut kven som har ansvar for kva veg slik at alle rapportane blir sendt til rett stad.

- Medan vi venter på å få dette på plass tar eg gjerne ein tur til Os for å diskutera korleis vi kan gjera dette betre. Har dei kartdata i handa så har vi system for å ta det i bruk, også vegvesenet har sagt at dei kan skilja ut ned til kvar kontraktør.

- At nokre førebels ser på det som brysamt med så mange meldingar forstår eg. Men på sikt trur eg Fiksgatami.no blir ein teneste som det offentlege har stor nytte av, seier Christer Gundersen.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...