Rådmann i Os kommune Christian Fredrik Fotland og prosjektleiar i Statens Vegvesen Sverre Ottesen har signert avtalen som sikrar Os reservevatn frå Bergen (foto: Øivind Gjerde, Os kommune)

Signerte avtale på 57,5 millionar

E39 Svegatjørn - Rådal: Vegvesenet legg 10 km vassledning for å sikra reservevatn til Os frå Bergen.

Av: Andris Hamre

Statens Vegvesen og Os kommune har inngått avtale om at vegvesenet skal bygga og legga om VA-anlegg i samband med utbygginga av ny E39 mellom Svegatjørn og Rådal. På den måten sikrar Os seg ei reserveforsyning frå Bergen, som dei ikkje har i dag.

– Leidningsnettet langs nye E39 blir svært viktig for vassforsyninga til Os, seier rådmann Christian Fredrik Fotland i ei pressemelding frå Statens Vegvesen.

Ti kilometer vassledning

Det blir bygd kring 10.000 meter ny vassleining langs E39, mellom Hamre i Fana og Svegatjørn i Os, gjennom både Skogafjellstunnelen og Lyshorntunnelen. Kloakk- og spillvassleidninga blir på kring 4.000 meter, mellom Svegatjørn og Endalausmarka.

Vassleindninga vil sikra Os kommune ei reserveforsyning som dei ikkje har i dag. Leidningsnettet blir samanhengande langs nye E39, mellom Svegatjørn i Os og Nordås i Bergen.

Betaler 57,5 millionar 

I tillegg til vassledningen blir det etablert anlegg slukkevatn i Lyshorntunnelen og Skogafjellstunnelen, med 250 meter mellom uttaka, som utgangspunkt. Brannvassleidningane blir kosta av Statens vegvesen. Det same gjeld ein del av hovudvassleininga, basert på lengde og del av grøfteprofil.

Prisen Os kommune må betala for den nye vassledningen er 57,5 millionar kroner. Eventuelle endringar i anlegget og løn/prisvekst kjem i tillegg.

Avtalen forutset politisk godkjenning i Os kommune.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Full fres på Kuventræ

27. mai 2017

Bildeserie: Strålande innsats i strålande vêr når Os Friidrett arrangerer Friidrettens dag på Kuventræ laurdag.

bilde-midtsiden

Innbrot og funn av narkotika

27. mai 2017

Politiet gjorde funn under ransaking på dagtid laurdag. Så var dei på undersøking i ein leiligheit i Strøno, der nokon hadde tatt seg inn og stole...

bilde-midtsiden

Nytt styre i Osfest

27. mai 2017

Jan Kristian Rokne, Øyvind Blindheim og Jan Vidar Alnes går inn i styret for Osfest. – Vi vil vera med å byggje festivalen vidare, seier dei tre...

bilde-midtsiden

Vårkonsert med urframføring

27. mai 2017

Kyriake med band framfører ein heilt ny salme av Norvald Johan Kobbeltvedt når dei syng i Nore Neset kyrkje søndag kveld.

bilde-midtsiden

Kos på Os

26. mai 2017

Bildeserie: Vel 300 stilte då Undercover og Os sentrum inviterte til torgfest på Øyro fredag. Det blei ein suksess.

bilde-midtsiden

Tidleg start på årets Friluftsskule

26. mai 2017

Rapellering, padling og tenning av bål - årets Friluftsskule har fokus på padling og sjøliv, og blir arrangert over ein månad tidlegare enn i fjor...

bilde-midtsiden

Mistenkte ruskøyring

26. mai 2017

Ein mann i 40-åra mistenkt for å ha køyrd bil i rusa tilstand i Hagavik torsdag ettermiddag.

bilde-midtsiden

Følte seg bondefanga

26. mai 2017

Politikarane sa ja til oppstart av reguleringsplanen for Hjelle skule, men var ikkje spesielt glade for å ta landbruksarealet.