Rådmann i Os kommune Christian Fredrik Fotland og prosjektleiar i Statens Vegvesen Sverre Ottesen har signert avtalen som sikrar Os reservevatn frå Bergen (foto: Øivind Gjerde, Os kommune)

Signerte avtale på 57,5 millionar

E39 Svegatjørn - Rådal: Vegvesenet legg 10 km vassledning for å sikra reservevatn til Os frå Bergen.

Av: Andris Hamre

Statens Vegvesen og Os kommune har inngått avtale om at vegvesenet skal bygga og legga om VA-anlegg i samband med utbygginga av ny E39 mellom Svegatjørn og Rådal. På den måten sikrar Os seg ei reserveforsyning frå Bergen, som dei ikkje har i dag.

– Leidningsnettet langs nye E39 blir svært viktig for vassforsyninga til Os, seier rådmann Christian Fredrik Fotland i ei pressemelding frå Statens Vegvesen.

Ti kilometer vassledning

Det blir bygd kring 10.000 meter ny vassleining langs E39, mellom Hamre i Fana og Svegatjørn i Os, gjennom både Skogafjellstunnelen og Lyshorntunnelen. Kloakk- og spillvassleidninga blir på kring 4.000 meter, mellom Svegatjørn og Endalausmarka.

Vassleindninga vil sikra Os kommune ei reserveforsyning som dei ikkje har i dag. Leidningsnettet blir samanhengande langs nye E39, mellom Svegatjørn i Os og Nordås i Bergen.

Betaler 57,5 millionar 

I tillegg til vassledningen blir det etablert anlegg slukkevatn i Lyshorntunnelen og Skogafjellstunnelen, med 250 meter mellom uttaka, som utgangspunkt. Brannvassleidningane blir kosta av Statens vegvesen. Det same gjeld ein del av hovudvassleininga, basert på lengde og del av grøfteprofil.

Prisen Os kommune må betala for den nye vassledningen er 57,5 millionar kroner. Eventuelle endringar i anlegget og løn/prisvekst kjem i tillegg.

Avtalen forutset politisk godkjenning i Os kommune.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Fann tjuvgods etter innbrot i garasje

21. juli 2017

Politiet: • Rusa mann i bar overkropp balanserte langs E39 • Fann motorsag etter innbrot • Ber om tips om svart bil med spoiler.

bilde-midtsiden

– Heile rommet blei ommøblert

21. juli 2017

Osingane Anders Grov og Madelen Bergesen Olsen var på Kos då ferieparadiset blei råka av kraftig jordskjelv.

bilde-midtsiden

Finvêret held fram

20. juli 2017

I kveld skal det bli 27 gradar. Dei neste seks dagane ser heller ikkje så verst ut.

bilde-midtsiden

Yrande liv

19. juli 2017

Det tok ikkje lang tid før folk strømma ut og til stranda. Del din sommar på Instagram: #mellomfjordarogfjell

bilde-midtsiden

Notabene blir ARK

19. juli 2017

Frå torsdag finn du ikkje lenger Notabene på AMFI Os. Bokhandlarkjeda ARK har nemleg kjøpt butikken på Os, som ein av 24 i landet.