Strønevegen er gravd opp frå Nordstrøno kai til Peravegen. Bildet er tatt torsdag kveld, i dag blei det stoppordre. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Stoppordre i Strøno

Det var tilfeldig at Os kommune oppdaga denne grøfta.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Då Midtsiden i dag ringte for å spørja om stengt kommunal veg i Nordstrøno hadde dei nettopp oppdaga saka sjølv.

– Vi var i Strøno i samband med nokre veglys då vi såg at arbeidet og den stengte vegen, fortel Agnete Haugland frå teknisk eining.

Strønevegen er gravd opp frå Nordstrøno kai til krysset inn til Peravegen, og derfor stengt. Dette er ein type arbeid Os kommune plar vera flink med å informera om.

– Varsling er viktig, både med tanke på innbyggarar og eventuell utrykking av ambulanse eller brannvesen. Men dette visste vi ingeting om.

Mangla fleire løyve

Då representantane frå teknisk eining kom inn igjen på rådhuset, sjekka dei status hos byggesaksavdelinga.

Gravinga er i samband med legging av rør frå ei bustadtomt ned til offentleg vatn og avlaup på kaien.

– Det viser seg at det verken er graveløyve, godkjent arbeidsvarslingsplan eller igangsetjingsløyve på bustadtomta, der det skal byggast ein firemannsbustad.

Det er no byggestopp på vegen.

Teknisk eining har ikkje snakka med utbyggar eller tiltakshavar, og veit førebels ikkje kvifor vedkommande har sett i gang.

– Det er gjeve rammeløyve, men dette åleine er ikkje nok til å stenga ein kommunal veg og byrja å grava. Vi har berre snakka med maskinførar, ein innleigd entreprenør, og juristen vår held på å formulera eit brev til dei som er ansvarlege.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Aalesund-tabbe kan sikra Os

16. oktober 2017

Os står i fare for nedrykk før siste runde, men ikkje om protest på denne mannen går i boks.

bilde-midtsiden

Til Os med tips - og litt tull

16. oktober 2017

Held foredrag for Fargerike: – Målet er at dei som høyrer på skal få nokre konkrete råd, men det viktigaste er litt glød, seier Einar Nilsson frå...

bilde-midtsiden

Å laga jul i nytt sentrum

16. oktober 2017

Blir det lyslenker over nyopplyst Øyro? Blir det plass til juletre på det nye torget?

bilde-midtsiden

Stenger for asfaltering

16. oktober 2017

Heile Midtsætervegen blir stengd på dagtid tysdag og onsdag for asfaltering.

bilde-midtsiden

«Tak» på tak i Os sentrum

16. oktober 2017

10 år etter førre paraplyprosjekt er nye utlånsparaplyar på plass mellom dei nye glastaka på Osøyro.