10 gaseller frå Os

Firedobla på 5 år: Robert Kaastad AS er ei av dei 10 gasellebedriftene i Hordaland.

Kjetil Vasby Bruarøy
26. november 2010 - 12:30

I dag blei lista over gasellebedriftene i Hordaland lagt ut. I fjor var det 12 gasellebedrifter i Os, i år er det 10.

Her er gasellebedriftene frå Os:
nr 3: Norwegian Deck Machinery AS (1. plass i fjor)
nr 4: Rallaren Eiendom AS
nr 22: Robert Kaastad AS
nr 42: Terje Hegdal Transport AS
nr 53: Osbuss AS
nr 64: Johs Sælen & Sønn AS (329. plass i fjor)
nr 83: Areto Revisjon AS
nr 170: Mecmar AS (234. plass i fjor)
nr 207: Kaze AS
nr 240: Bjoarvik Bilverksted AS

Her er heile lista for Hordaland (dn.no)

Omsette for 23,4 millionar
Dagens Næringsliv står bak kåringa, som blant anna ser på vekst i omsetnad dei siste 5 åra i si vurdering. Blant bedriftene i Os med størst vekst frå 2006 til 2009 er Robert Kaastad AS.

Selskapet har auka omsetnaden med 443,1 prosent på 5 år, og landa på 23,4 millionar kroner i fjor.

- Eg har vore heldig med dei tilsette, vi er ein god gjeng som står knallhardt på, seier eigar og dagleg leiar Robert Kaastad om dei 10 tilsette i firmaet.

Viktig vinter?
Entreprenørselskapet Robert Kaastad AS blei starta i 2001. I 2008 overtok Robert faren sine aksjar, og eig no selskapet åleine.

- Var rekordvinteren 2009/2010 viktig for omsetnaden?

- Ja og nei. Sidan det var mykje snø var det stopp i mykje byggearbeid, så der tapte vi nok ein del. Det at vi har 5-årskontrakt med Mesta på brøyting og rydding av snø var viktig, så vi i det minste fekk halda nokre maskiner i drift.

- Korleis ser det ut framover?

- Vi har ein del store, faste kundar, og nokre private utbyggarar vi samarbeider med. Det ser bra ut, men eg merkar at det er tøft i byggebransjen, for det tar litt tid å få betalt for tenestene sine. Med mykje uteståande er det naturlegvis vanskelegare å driva godt.

Om gasellekåringa
Gaselle er eit namn Dagens Næringsliv har innført for norske bedrifter med ryddig økonomi og jamn vekst over fleire år.

Av alle aktive bedrifter med omsetnad over 1 million kroner er det kvart år berre cirka 5 prosent som kan kalla seg Gasellebedrift.

Gasellebedrifter må ha:
• Levert godkjente rekneskap
• Minst dobla omsetnad over fire år
• Omsetnad på over éin million kroner første år
• Positivt samla driftsresultat
• Unngått negativ vekst
• Vore organisert som aksjeselskap

Les meir om

Handel Eigedom Næringsliv