Personvernerklæring

Som mange andre nettsider samlar Midtsiden inn anonyme opplysingar om besøkande. Dette blir gjort automatisk, for å laga statistikk og for å tilpassa nokre av annonsane du ser på Midtsiden. Dine data blir registrert anonymt, og vi kjem ikkje til å dela ut eller selja informasjonen om lesarane våre til ein tredjepart, med mindre vi blir pålagt dette av politimyndigheter, med gyldig heimel i norsk lov. Midtsiden forvaltar dine data på ein trygg, brukarvenleg og forsvarleg måte - i samsvar med personopplysningsloven. I samband med oppdateringa av personvernlovggjevnaden i EU er desse gjort enklare for deg å få oversikt over.

 

Statistikk

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics. Vi kan sjå kor mange som les dei ulike sakene våre, og kor stor trafikken samla sett er på Midtsiden.no. Det gir oss nyttig informasjon, både i redaksjonen og i dialog med annonsekundar. Vi kan òg identifisera nettlesaren din (for eksempel Explorer, Safari, Chrome og Firefox) og kva type plattform du les frå (pc, mac, nettbrett eller mobil). 

 

Les meir om korleis Google Analytics behandlar informasjon her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Ønskjer du å reservera deg mot Google Analytics, kan du sjå her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Annonsar

Dei fleste annonsane på Midtsiden er selt og utforma lokalt, for bedrifter i Os og nabokommunane. Nokre av annonseplassane viser bannarar frå Google Ads. Data frå lesarane våre blir òg brukte til å tilpassa kva annonsar som blir vist. Om du ikkje aksepterer vår bruk av coocies vil færre av annonsane du ser vera av den typen Google meiner er relevant i forhold til dine lesevaner. 

 

Her kan du lesa meir om interessebasert marknadsføring på internett, og sjå kva valmoglegheiter du har for deltaking i målretta annonsering: http://www.youronlinechoices.com/nor/