Annonsering

Midtsiden - ein lagspelar med lokalt næringsliv sidan 2001

35.000 unike lesarar per veke
100.000 visingar per annonse per veke

Vi hjelper deg å nå ut med bodskapen din til 25.000 innbyggarar i Bjørnafjorden kommune og mange lesarar i Bergen sør.

Kontaktperson: Kjetil Vasby Bruarøy, 907 89 270, kjetil@midtsiden.no.

Annonsering - periode og vising

  • Bannarar på Midtsiden blir selt for ei veke om gangen, frå måndag til måndag (med mindre noko anna er avtalt).
  • Alle bannarar er synlege på alle flater (desktop, nettbrett og mobil)
  • Alle bannarar er synlege to stadar på framsida
  • Alle bannarar er gjennomgåande (synlege også inne på artiklar)
  • 33 % SOV: Kvar bannarplass blir selt til tre ulike annonsørar same veke, slik at kvar bannar til ei kvar tid blir vist til 1/3 av lesarane.


Annonsestorleikar:

Desktop/stor skjerm:
Topboard: 1140 x 350 pikslar (breidde x høgde)
Superboard: 1140 x 350 pikslar
Netboard: 580 x 500 pikslar

Mobil:
Breidde 320 x høgde 250 pikslar

Format: Jpg, pdf, png, gif og html5

Vi kan hjelpa deg med rådgjeving og utforming!

Vi tilbyr òg annonsar under restaurantar/utestadar og fagfolk/handverkarar.


For meir informasjon, prisar og bestilling send
 epost eller ring Kjetil Vasby Bruarøy på 907 89 270.