180 nye hus på Søfteland

Hjellemarka veks fram: Søndag var det salsstart på det som truleg til no er det største bustadprosjektet i Os.

Steinar Jensen framfor første byggetrinn i Bøe & Lepsøy Utbygging AS sitt felt i Hjellemarka. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 13. juni 2012 22:10

Bildeserie:

Hausten neste år kan dei første husa stå ferdige. (Skisse: M3 arkitekter)
Her ligg Hjellemarka. (Skisse/kart BLU)
Tre utbyggarar skal til saman bygga over 250 hus i feltet. (Skisse/kart BLU)
BLU sitt felt sett frå nord, mot Gåsakilen. (Skisse M3 arkitekter)
Inn til venstre skal vegen gå vidare til Markhus, barnehage og Byvegen igjen. (Foto: KVB)
Her kjem første av ni trinn og BLU sine første 18 hus. (Foto: KVB)
Feltet sett frå sør. (Skisse M3 arkitekter)
Frå B5 er det utsikt ned mot Gåsakilen. (Foto: KVB)
B5 består av 10 rekkehus og 8 leilegheiter i lavblokk. (Skisse M3 arkitekter)
Vestafjell har bygd mykje veg. Steinen kjem frå Lekven. (Foto: KVB)
Hausten neste år kan dei første husa stå ferdige. (Skisse: M3 arkitekter)
Her ligg Hjellemarka. (Skisse/kart BLU)
1 av 10
Her ligg Hjellemarka. (Skisse/kart BLU)
Tre utbyggarar skal til saman bygga over 250 hus i feltet. (Skisse/kart BLU)
BLU sitt felt sett frå nord, mot Gåsakilen. (Skisse M3 arkitekter)
Inn til venstre skal vegen gå vidare til Markhus, barnehage og Byvegen igjen. (Foto: KVB)
Her kjem første av ni trinn og BLU sine første 18 hus. (Foto: KVB)
Feltet sett frå sør. (Skisse M3 arkitekter)
Frå B5 er det utsikt ned mot Gåsakilen. (Foto: KVB)
B5 består av 10 rekkehus og 8 leilegheiter i lavblokk. (Skisse M3 arkitekter)
Vestafjell har bygd mykje veg. Steinen kjem frå Lekven. (Foto: KVB)
Hausten neste år kan dei første husa stå ferdige. (Skisse: M3 arkitekter)

Tre store utbyggarar skal bygga til saman over 250 bustadar i Hjellemarka på Søfteland. Block Watne er nesten ferdig med store delar av sitt felt, Markhus Bygg AS er den andre utbyggaren og Bøe & Lepsøy Utbygging AS, som søndag hadde salsstart, er den tredje.

Les òg: Godkjende 258 bueiningar

– Vi vil bygga over 180 bueiningar, fordelt på rekkehus og leilegheiter. Vårt felt åleine er kanskje det største prosjektet i regi av éin utbyggar som har vore i Os, seier dagleg leiar i Bøe & Lepsøy Utbygging, Steinar Jensen.

Utbygginga er planlagt å gjennomførast i løpet av ein treårsperiode.

Deler inn i ni trinn

I månadsskiftet april-mai starta arbeidet med infrastrukturen, og Vestafjell har vore effektive.

Vegen går allereie inn til det inste feltet inne ved Gåsakilen, feltet der det søndag var tomtevisning.

–Vi startar inst, på venstre side av vegen, der vi har til saman 18 bustadar for sal. Av desse er det 10 rekkehus, ei rekke på 7, ei rekke på 3, og eitt bygg med 8 leilegheiter utanom, fortel Jensen.

Sal frå første dag

Prisane går frå 1,8 millionar kroner for 52 kvm til 3,35 millionar for 4-roms på 110 kvm.

– Det er denne storleiken vi meiner det er best marknad for no, her er rom og prispunkt for både nyetablerarar og eldre som vil bu enklare, med folk rundt seg, utan at prisen blir for høg.

Søndag var fire familiar på vising. Første sal kom måndag og ifølgje Jensen er fleire i siste fase i forhold til det å slå til.

Totalt er vår utbygging i Hjellemarka på mer enn 180 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg. Utbyggingen er planlagt gjennomført i løpet av en tre års periode og er et av de største boligutbyggingsprosjektene og kanskje det største som er igangsatt som en samlet utbygging i regi av én utbygger i Os.

Innflytting hausten 2013?

Infrastrukturen skal vera ferdig i løpet av oktober i år. Det inste feltet blir selt først for at det skal bli minst mogleg anleggstrafikk rundt hus som er i bruk.

Held salet fram som no, og passerer rundt 10 kjøparar, byrjar bygginga i august.

– I så fall blir det innflytting tidleg på hausten 2013.

– Fin natur

Rett nedanfor trinn 1, altså felt B5, ligg vatnet Gåsakilen.

– Fleire av dei som skal bu i B5, og i nokre av dei neste trinna, får fin utsikt ned på vatnet. Vi kjem til å bygga grusveg ned til Gåsakilen og håper dei som skal bu i Hjellemarka får mykje glede av vatnet.

Elles har Jensen sans for både skogen og turområdet i og rundt det store utbyggingsområdet.

– I tillegg til å bygga god infrastruktur, leikeplassar og fin tilkomst til vatnet vil vi ta vare på mest mogleg av den fine furuskogen i terrenget rundt bustadane.

Busstopp og barnehage

Det er ikkje berre veg til bustadsfelta som blir bygd, men ny veg frå Byvegen til Byvegen, frå dagens innkjørsel og ned til nærmare Hetleflåten.

– Bussen skal gå på eigen hovudveg forbi feltet. Det kjem to busstopp på det nye vegstykket, som går frå Block Watne sitt felt, rett forbi vårt og Markhus sitt og ned igjen på Byvegen.

Langs dette vegstykket kjem også Hjellemarka Barnehage, som driv i midlertidige lokale ved Søfteland skule.

Vil bygga vidare på Lekven

Bøe & Lepsøy Utbygging har for tida til saman 320 bueiningar under bygging og planlegging Os kommun.

– På Lekven har vi berre tre igjen, to ferdige og eitt under bygging. Der har vi til saman selt rundt 30 einingar, dei fleste har vore einebustadar, men det er også eitt leilegheitsbygg.

– Leilegheitene blei selt på svært kort tid, så det blir nok det vi satsar på i Lekven II, som er inne til ny regulering, fortel Steinar Jensen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.