Lokal | 27. aug. 2012

2 av 11 er godkjent

Heile 9 av 11 skular i Os har for dårleg inneklima, melder NRK Brennpunkt.

2 av 11 er godkjent
Nore Øyane skule er ein av to i Os som har godkjent inneklima. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 27. aug. 2012 07:52

Ved å kombinera dokument frå kommunene, Arbeidstilsynet og elevane ved alle skular i Noreg har NRK Brennpunkt dokumentert at 200.000 elevar ved norske skular risikerer å bli sjuke og å læra mindre grunna dårleg inneklima.

NRK.no har lagt ut ein eigen søkedatabase der du kan sjekka skulane i din kommune på kommunen si eigenvurdering av skulane, pålegg frå Arbeidstilsynet og elevane si vurdering av skulen (ungdom og ungar).

Desse skulane i Os har godkjent inneklima: Nore Øyane (Strøno) og Søre Neset.

Desse har ikkje godkjent inneklima: Halhjem barnetun, Hegglandsdalen, Kuventræ, Lysekloster, Nore Neset, Os, Os ungdomsskule, Søfteland og Søre Øyane.

Utbetringa er i gang

Inneklimaet på norske skular blir ivaretatt av tre ulike lovar: Forskrift om miljøretta helsevern for skular, opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Medan dei to første først og fremst gjeld elevane er lærarane hovudmålet for arbeidsmiljøloven.

Vurderinga er gjort på bakgrunn av data henta inn frå åra 2007 til 2009.

Os kommune er i starten på utførande del av den nye skulebruksplanen, med nybygg, tilbygg og omfattande oppgradering av skulane i Os.

Alle med pålegg frå Arbeidstilsynet

I tillegg til kommunen sine vurderingar på inneklima kan du søkja i mengde pålegg frå Arbeidstilsynet.

Ifølgje NRK er det ingen av skulane som har 0 pålegg, 10 skular er ilagt 1-3 pålegg og 1 skule (Os skule) er ilagt 1 pålegg.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.