Mari Lyssand Ossoga 1814-2014

200 år av Ossoga

VIDEO: Sjå heile den kompakte, morosame og levande lokalhistoriske talen Mari Lyssand serverte under grunnlovsjubileet på Kyrkjeflaten i dag.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Os kommune bestilte – og fekk levert.

– Eg hadde høge forventningar og Mari leverte. Vi har fått enormt mange gode tilbakemeldingar, seier Stine Kobbeltvedt frå 17. maikomiteen.

Les òg: Kompakt kunnskap om Ossoga

(Her kan du sjå innslaget på NRK Norge Rundt 16. mai)

Ideen var god, det var den Mari tente på, men oppgåva med å komprimera 200 år ned til cirka 10 minutt, har naturlegvis vore utfordrande. 

Men Mari Lyssand fortalte levande om livet i Osbygda i 1814, utan å vikla seg inn i dyre minutt om enkelttema eller episodar. Og sjølv om vi fekk dei viktigaste hendingane raskt servert, var det som om stemninga i Os for 50, 100, 150 og 200 år sidan, kom tett på.

– Tenk kor mykje ho interesserer seg ekstra for, kor mykje i Ossoga ho heilt sikkert har brent etter å fortelja meir om, og så klarte ho likevel å halda flyten frå 1814 til 2014, seier Kobbeltvedt.

VIDEO: Vi vil lata talen tala for seg. Bortsett frå fem sekund i starten og fem sekund rundt 12 minutt ut i talen, her er Mari Lyssand sine 200 år av Ossoga. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Fleire saker