30 stilte i svane-demonstrasjon

Hamnesjefen • Sjølv om arrangørane kunne ønskt seg fleire, var dei nøgd etter demonstrasjonen. – Eg trur vi nådde fram med bodskapen, seier Bergitte Wiik.

Omlag 30 demonstrantar møtte opp foran rådhuset (foto: Andris Hamre)
Andris Hamremandag 31. juli 2017 14:43

Bildeserie:

Laila Reiertsen fekk overrekt nær 10 000 underskrifter av Bergitte Wiik (foto: AH)
Demonstrantane stilte med plakater for å få fram bodskapen (foto: AH)
Bente Bratlund var blant dei som held appell (foto: AH)
Laila Reiertsen fekk overrekt nær 10 000 underskrifter av Bergitte Wiik (foto: AH)
Demonstrantane stilte med plakater for å få fram bodskapen (foto: AH)
1 av 3
Demonstrantane stilte med plakater for å få fram bodskapen (foto: AH)
Bente Bratlund var blant dei som held appell (foto: AH)
Laila Reiertsen fekk overrekt nær 10 000 underskrifter av Bergitte Wiik (foto: AH)

Måndag ettermiddag stilte omlag 30 personar med plakatar og bannere for å markere si avsky mot skadefellingsvedtaket som er utstedt på Hamnesjefen.

Demonstrantane held appeller kor dei oppmoda om at kommune skulle finna andre løysingar enn felling.

– Vi forventar handling og at kommunen bidreg til ei løysing som alle er tjent med, sa mellom anna Bergitte Wiik.

Bente Bratlund kom i sin appell inn på at sjølv om ein er ueinige så skal ein framleis leva saman.

– Vi blir ikkje eininge, men vi skal leva saman. Difor må vi legga det vonde bort og sjå kvarandre i auga, sa Bratlund før demonstrantane gjekk inn i kommunetorget og møtte fungerande ordførar Laila Marie Reiertsen (Frp).

Der blei appellane gjenteken før Bergitte Wiik overleverte ein perm med nær 10 000 underskrifter til støtte for hamnesjefen.

Har forlenga fristen

Reiertsen takka for engasjementet og peika på at det er lov til å demonstrera for det ein har tru på.

– Grunnen til at eg var litt sein ned er at eg sat i ein telefon med landbrukssjefen som har fått ein epost frå advokat Kristiansen som vi vil svara skikkeleg på. Landbrukssjefen har difor forlenga skadefellingsvedtaket med fjorten dagar slik at ein har tid til å områ seg og om mogleg finna andre løysingar, fortalde Reiertsen, som oppmoda alle parter om å besinna seg, både på nett og i kommentarfelta.

– Nok er nok no, påpeika Reiertsen.

Vil ha den vekk

Etter demonstasjonen fortalde Wiik til Midtsiden at målet for aksjonsgruppa ikkje er at hamnesjefen skal bli i Os hamn, men at han og familien blir flytta til ein trygg plass.

– Vi vil ha dei redda, hans tid i Os kommune er over. Vi ønskjer å få vekk eller utsatt fellingsløyvet, slik at Svanehjelpen kan få tid til å finna eigna områder til familien. For oss handler det om å få han vekk. Det held ikkje å flytta han til Haugesund, for då kjem han truleg tilbake. Dei har ein innbygd GPS som gjer at dei finn tilbake. Difor må vi finna ein plass kor han trivst og kor dei kan etablera seg på nytt.

– Kor langt snakkar de om då?

– Kanskje bort til Mjøsa eller så. Det må i allefall vera ein plass som ikkje har båthamn. Det er det Svanehjelpen no jobbar med.

Wiik var nøgd med korleis demonstrasjonen gjekk.

– Det er klart vi kunne ønskja eit større frammøte, men eg trur vi nådde fram med bodskapen, avsluttar Bergitte Wiik.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.