midtsiden

550.000 over takst

Interessa for eigedom i skjergarden i Os er stor. - Vi hadde nyleg 50 på vising, fortel eigedomsmeklar Daniel Røksund.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Eigedomsmeklarbransjen sin bustadprisstatistikk viser at dei faktiske prisane på landsbasis auka med 1,5 prosent frå mars til april i år. Prisane i april var nesten 9,9 prosent høgare enn i april 2009 og 4,7 prosent høgare enn i toppmånaden august 2007.

- Vi ser tilsvarande tal her i kommunen, seier Daniel Røksund frå Eiendomsmegler Vest på Os.

Prisane auka mykje for forskjellige bustadtypar i denne perioden (april 2010 samanlikna med april 2009):
• Prisane på einebustadar auka med 9,7 prosent
• Prisane på delte bustadar auka med 11,6 prosent
• Prisene på husvære auka med 9,7 prosent

Byr usett
Nyleg selte Røksund ei hytte på Lepsøy for 550.000 kroner over takst.

- Taksten var 3,1 millionar kroner, hytta gjekk til slutt for 3.650.000.

- Vi hadde ein som baud usett og rundt 50 på vising. Interessa for eigedom med strandlinje i Os er stor, så er det nokon som vurderer å selja ei hytte eller eit naust så er det gode tider akkurat no, seier han.

Vil til Varåsen
Også for bustadar går interessa og temperaturen opp.

- Vi held på å selja eit husvære i Varåsen som eit anna meklarkontor i Os prøvde å selja i fjor. Den gong gjekk eit tilsvarande husvære i same område for 1.750.000 kroner.

Før vising hadde Røksund allereie fått inn to bod, det høgaste på 1.950.000 kroner.

- For denne storleiken i dette området ligg det an til rekordpris!

Nokre andre (riksdekkande) tal:
• Talet på selte bustadar gjekk opp 8 % samanlikna med same månad i fjor.
• Omsetningstida, talet på dagar frå første annonsering til sal, gjekk ned frå 43 til 31 dagar.

Fleire saker