Gruppebilde tatt i samband med planleggingsmøte. (Foto: Privat)
Gruppebilde tatt i samband med planleggingsmøte. (Foto: Privat)

60 påmeldte til grøn konferanse

Lanserer «Grøn Bjørnafjord» med minikonferanse i Vargasalen.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. januar 2020 - 16:02

På bildet, frå venstre/nedst i trappa: Kai Grieg frå FN-sambandet, Helene Frihammer frå Klimapartnere Vestland, Tonje Marie Solsvik frå fylkeskommunen, Kristin Guldbrandsen Frøysa frå Universitetet i Bergen, Annette Fagerhaug Stephansen frå Norwegian Research Center (NORCE), Elin Bryn Thorsen frå Bjørnafjorden kommune.

Vestland fylkeskommune har sett som mål å bli eit nullutsleppssamfunn innan 2030. Bjørnafjorden kommune er ein av fem kommunar i fylket som har sett seg same mål, eit prosjekt fylket i august støtta med 784.000 kroner.

Offisiell lansering av prosjektet «Grøn Bjørnafjord» skjer i samband med minikonferansen «Grøn konkurransekraft i Bjørnafjorden» tysdag 28. januar i Vargasalen i Oseana.

– Responsen har vore god. Vi har berre 15 ledige plassar, og fristengår ut i dag, seier næringssjef i Bjørnafjorden kommune, Elin Bryn Thorsen.

– Ei god breidde med bransjar er representerte blant dei påmeldte, frå industri og kraft til reiseliv og arkitektur.

Ein kompakt ettermiddag

Målet med konferansen, som går frå klokka 14 til 19 på ettermiddag, er å gi fagleg påfyll og inspirasjon. Prosjektet vil legga til rette for at næringslivet i kommunen kan satsa endå meir på grøn næringsutvikling og utvikla grøn konkurransekraft.

Arrangørane har samla foredragshaldarar som Helene Frihammer (leiar for Klimapartnere Vestland) og Kai Grieg (rådgivar i FN- sambandet Vestland), men er ikkje raus med taletida.

– Kvar talar får maks 15 minutt å snakka på. Det er mange talarar frå ulike felt, og vi meiner alle klarer å få fram bodskapen sin på denne tida, fortel næringssjefen.

Fem lokale bedrifter (Nuen, Fjordfolk, Solstrand Hotel og Bad, FRAMO og Ilder) har òg fått taletid, for å fortelja korleis dei satsar på grøn vekst. Desse får berre tre minutt kvar.

Sånn er programmet for dagen:

14:00 Registrering og kaffe
14:15 Opning av «Grøn konkurransekraft i Bjørnafjorden»
Musikkinnslag av duoen i «Hotel Sundal»

14:30 Natalia Antonia Golis, Fylkesvaraordfører i Vestland fylke
Kva betyr grøn konkurransekraft for næringslivet i fylket?

14:45 Trine Lindborg, ordfører i Bjørnafjorden kommune
Kva betyr grønt næringsliv for fremtidas kommune?

14:55 Jannicke Sem- Onarheim, plansjef i Bjørnafjorden kommune
Norges første energipositive næringspark

15:00 Helene Frihammer, leiar Klimapartnere Vestland
Nullutsleppsmålet som forretningsdrivar

15:15 Pause med matservering

16:00 Kai Grieg, Rådgivar i FN- sambandet Vestland
FNs berekraftsmål: Lokale døme på korleis verksemder kan nytta berekraftsmål i eigen strategi

16:15 Lokale smakebiter
Lokale verksemder vert utfordra til å fortelja om sine satsingar for å nå eit eller fleire av berekraftsmåla på 3 minutt!
Fjordfolk – FRAMO - Solstrand Hotel og Bad – Ilder – Nuen

16:35 Tom Hiis Bergh, Innovasjonsrådgivar ved Høgskulen på Vestlandet
Verkemiddel for å mobilisere til auka forskingsbasert innovasjon i næringslivet for å bidra til berekraftig verdiskaping og «grøn» omstilling. MobiFORSK og tilhøyrande verkemiddel.

16:45 Kristin Guldbrandsen Frøysa, Energidirektør ved Universitetet i Bergen
Berekraftig energi – kva tilbyr UiB næringslivet i regionen?

17:00 Kaffipause

17:15  Annette Fagerhaug Stephansen, Forskningsleiar for Digitale System i NORCE
Teknologi for grøn konkurransekraft

17:30 Lansering av prosjektet «Grøn Bjørnafjord»

17:50 Idemyldring: Korleis tenke grøn omstilling i eiga verksemd? ved idefasilitator Ingrid Stensnes

19:00 Takk for i dag

 

Les meir om

Lokal Politikk