Rømminga er frå anlegget Oterstegdalen, ytst i Eikelandsfjorden. (Google Maps/ill. foto.: Ørjan Håland)

600 laks er fiska opp igjen etter rømming

Gjenfiske for Bolaks held fram til fredag.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tips frå ein yrkesfiskar som hadde fått laks i garnet førte til at det blei oppdaga rømming hos Bolaks onsdag i for ei veke sidan.

Dykkarar fann ei 2 x 3 meter stor rift 30 meter nede i ein merd i lokasjonen «Oterstegdalen» ytst i Eikelandsfjorden.

• Videooreportasje: På innsio - Bolaks (2017)

Det er uvisst kor lenge denne rifta har vore der.

Laksen som er i merden er frå 3 til 6 kilo.

600 laks er fiska opp igjen

Fiskarar innleigd av Bolaks har drive gjenfiske i ei veke. Det er etablert mottak på Lammaneset.

– Oppteljing i går viser at gjenfisket så langt er oppe i 600 laks, seier seniorrådgjevar Geir Martin Kvamme i Fiskeridirektoratet region vest.

Gjenfisket varer førebels til fredag 9. februar.

– Då tar vi ei ny vurdering, blant anna ut frå spreiing av laksen, om gjenfisket skal halda fram ei stund til.

Intern gransking

Midtsiden har i formiddag ikkje lykkast i å få tak i administrerande direktør Bjørg Mette Holmefjord Antonsen.

Til Kyst.no seier ho at dei, saman med Fiskeridirektoratet, er midt i ei intern gransking av hendinga.

– Dette arbeidet er prioritert, og vil pågå nokre dagar til, seier Antonsen til Kyst.no tysdag.

 

 

Fleire saker