To britiske omreisende håndverkere ble pågrepet i Bergen vest i går. (Foto: Politiet)

Advarer mot useriøse steinleggere

– Dette bør du som forbruker vite, mener politiet, og ber samtidig om tips.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

PRESSEMELDING:

Omreisende håndverkere er kommet til Bergensområdet og a-krim Hordaland har startet aksjoner mot disse. Parallelt vil vi advare mot å engasjere omreisende håndverkere og politiet vil gjerne ha tips fra folk som har fått tilbud fra useriøse aktører.

Bakgrunnen for at a-krim Hordaland advarer mot å engasjere useriøse steinleggere er sammensatt. Mange gjør dårlig arbeid, de opptrer truende, og forbrukerne kan selv bli økonomisk ansvarlig.

- Disse useriøse aktørene opererer på siden av alle lover og utnytter svakerestilte arbeidstakere. Vi finner ofte eksempler på svart arbeid, ulovlige ansettelsesforhold, dårlig lønn og manglende sikkerhet. Skatter og avgifter blir som regel heller ikke betalt. Tidligere år har huseiere fått tilleggskostnader fordi steinleggerfirmaet de benyttet ikke betalte moms eller andre avgifter. For kontant betaling over 10.000 kroner kan kjøper bli ansvarlig, sier Øystein Andersen, felles talsperson for a-krim Hordaland.

Skinn av seriøsitet

A-krim Hordaland vet at flere av aktørene er svært bevisste på å gjøre et minimum av det som skal til for å fremstå som seriøse. At de er registrert i Brønnøysundregisteret er ingen garanti. De oppretter selskaper og registrerer seg i Brønnøysundregisteret fordi de må, men det er lite som tyder på at de har tenkt å bli seriøse.

Bankkontoene viser at pengene går ut av Norge så snart de er innbetalt.

Dette bør du som forbruker vite:

• Sjekk at steinleggerne har identitetskort-kort som viser hvem de er og hvem de jobber for. Alle ansatte i bygg- og anleggsbransjen i Norge skal ha et HMS-kort merket med utstedelse fra Arbeidstilsynet.

• Ikke betal kontant

• Mange huseiere har fått tilleggskostnader pga. at steinleggerfirmaet de benyttet ikke betalte moms eller andre avgifter. For beløp over 10.000 kroner blir kjøper ansvarlig, med mindre det finnes en skriftlig kontrakt som viser at kjøper har handlet i ‘god tro’. Dette innebærer at dersom du betaler over 10.000 kr kontant så kan du også bli medansvarlig for steinleggernes skatteunndragelser – det gjelder også om du deler opp beløpet.

• Utenlandske steinleggere har truet steinleverandører. Det er også eksempler på tilfeller der kjøpere har blitt truet.

To britiske statsborgere pågrepet tirsdag

To omreisende britiske steinleggere ble tirsdag 5. juni pågrepet i en tverretatlig aksjon i regi av A-krim Hordaland. Britene utførte vedlikehold på private eiendommer, bl.a. rengjøring av tak og oppkjørsler, samt drenering. Britene er ikke registrert som næringsdrivende, hverken i Norge eller hjemlandet.

Bare i et begrenset område i Bergen var det utført/under utførelse, arbeid for over kr. 100.000,-, som stort sett var utbetalt kontant eller i begrenset omfang til utenlandsk bankkonto. Britene har en truende adferd om man vil ha kvittering eller klager på arbeidene.

- Arbeidet er svart og ulovlig

Britene engasjerte videre rumenske tiggere på gaten i Bergen til å utføre arbeidene. Disse var heller ikke registrerte hos skattemyndighetene og heller ikke formelt ansatt hos britene. De er følgelig heller ikke forsikret, noe som kan få store konsekvenser når de jobber på tak. Arbeidene på tak ble utført uten godkjent sikring, sier Andersen.

De to britiske statsborgerne er i politiets varetekt, i første omgang etter utlendingsloven. Det er i tillegg opprettet straffesak på begge to for mistanke om økonomisk kriminalitet.

Ønsker tips

A-krim Hordaland vil gjerne ha kontakt med de som enten selv har blitt kontaktet av omreisende håndverkere eller som ser aktivitet de mener ikke virker seriøs.

Tips oss på akrimhordaland@arbeidstilsynet.no

Fakta: Tverretatlig samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet
• Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater som har eksistert siden 2015.
• Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
• Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport.
• Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV og lokale kemnere. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
• Etablerte sentre for samarbeid i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, Bodø og Tønsberg.

Fleire saker