Årets TV-aksjon blir utan bøsseberarar

Tove Hille står klar til å bretta opp dei digitale ermene.

Denne bøssa kjem ikkje på besøk til deg i år, men det vert likevel innsamling til Tv-aksjonen 18. oktober. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighonsdag 26. aug. 2020 14:44

I går vart det kjend at grunna koronapandemien vil årets TV-aksjon blir utan dei tradisjonelle bøsseberarane.

Til NRK.no sa kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen følgjande om avgjerda;

– Vi står i en ekstraordinær situasjon som krev ekstraordinære tiltak. TV-aksjonen blir kalla verdas største dugnad, og har samla inn meir enn 9 milliarder kroner sidan oppstarten i 1974. No er det i tillegg ein annan dugnad vi alle må stille opp på, og det betyr at det ikkje vil bli gjennomført ein dør-til-dør-aksjon i år.

Årets aksjon går til å bekjempa plastproblema i verdshava.

Tar utfordringa

I Bjørnafjorden kommune er det Victoria Tverlid Dale som har ansvaret for Fusa-delen av kommunen, i Os er det Tove Hille frå Os Frivilligsentral som går i spissen.

Då Midtsiden slo av ein prat med Hill, hadde ho nett hatt eit telefonmøte med Dale.

– At det ville koma endringar er nok ikkje uventa, slik ståa er no, seier Hille.

– Men vi er jo glade for at for at det faktisk blir ein TV-aksjon. Vi har fått ein del informasjon frå sentralt hald, men ja, det er mykje arbeid og nytenking som ligg framfor oss.

Hille fortel at ho og Dale allereie har idear og alternativ på blokka, og at dei er samde om ta utfordringa på strak arm.

– Saman med den gode kommunekomiteen vi har med oss skal vi sørga for at det blir ein annleis, men flott aksjon også denne gongen.

Har opna for påmelding

Hille fortel at ho og komiteen forventar ein jamn straum av informasjon frå NRK og den sentrale aksjonsleiinga i tida framover, og derfor kan ho ikkje gå meir konkret inn på korleis sjølve innsamlinga vil gå føre seg.

– Det vi veit, er at det vil bli heildigitalt, kor du kan støtta aksjonen via Spleis og Vipps-løysingane.

Trass i at den tradisjonelle dør-til-dør-aksjonen går ut i år, understrekar Hille at det framleis er eit stort behov for frivilligheit;

– Vi kjem framleis til å ha bruk for den gode frivilligheita vi har opplevd i TV-aksjonane i åra som har vore. Vi veit allereie at du melda deg som digital bøsseberar. Dette gjer du ved å logga deg inn på Blimed.no.

– No skal vi rett og slett bretta opp dei digitale ermene og skapa engasjement rundt TV-aksjonen, seier ein alltid optimistisk Hille.

Tenkjer på dei eldre

Fylkesaksjonsleiar i Vestland, Marthe Jansen, er som Hille oppteken av at sjølv utan den tradisjonelle innsamlinga, er det framleis eit stort behov for frivillige.

– I dei digitale løysingane som kjem kan du framleis bli bøsseberar, og via di «digitale bøsse» kan du skapa merksemd rundt denne i sosiale media. På Blimed.no ligg det allereie god informasjon.

Jansen fortel òg det vil bli eit ekstra fokus på dei eldre under årets aksjon.

– Mange av dei eldre nyttar framleis kontantar, og er van med å gje til bøsseberarane som kjem på døra. Å tilrettelegga for, og inkludera desse er noko alle kommunekomiteane vil ha ekstra fokus på. Her kan jo kanskje «heildigitale barn og barnebarn» få til noko kjekt saman med besteforeldra?

– No gler oss til årets aksjon, både til utfordringane og moglegheitene, og så vi får håpa på at vi til neste haust kan gå tilbake til den tradisjonelle bøsseberinga, avsluttar Jansen.

Årets TV-aksjon har fått namnet «Et hav av muligheter» og går til WWF, Verdens naturfond. Pengane skal gå til å bekjempa plastproblema i verdshava. Årets Tv-aksjon blir arrangert søndag 18. oktober.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.