– Arild er ein veteran med stor V

For sjette året på rad inviterte Arild Birkeland og Café Flåten på middag på veterandagen.

– Arild er ein veteran med STOR v; Frå venstre: Paul Walderhaug, Arild Lihaug, Arild Birkeland og Per Einar Jansen. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightorsdag 09. mai 2019 13:30

Os kommune sytte for å markera frigjeringsdagen og veterandagen i Minneparken og i Vognhallen.

Hovudtalar for dagen, Knut Marius Prestvold snakka om livet og det å stå saman for fridom og fred.

Ei anna viktig markering fann stad på Amfisenteret.

– I Noreg er vi ikkje så flinke til å heidra vetaranane våre, sa Arild Birkeland til Midtsiden i 2015.

Stor familie med samhald og styrke

Per Einar Jansen fortel at det er tredje gongen han er hos Arild Birkeland som ein del av 8. mai-markeringa. Jansen kan sjå attende på tre periodar i Libanon mellom 1981 og 1994.

– Det er veldig ålreit av Arild å stilla opp for oss på denne måten, med eit gratis måltid og ikkje minst ein møtestad. Vi som er veteranarar er ein stor familie, og det å treffast er med på å gje oss samhald og styrke.

Jansen vil ikkje snakka så mykje om korleis oppdraga i teneste for Noreg var, men han understeker at det Arild og Café Flåten gjer, betyr mykje.

– Arild er ein veteran med stor V!

Vanlege menneske med éin ting felles

Borda er pynta med norske flagg, og då Midtsiden tek turen innom i halv tre-tida, sit det 8-10 veteranar og nyt eit betre måltid i kafeen. Nokre har med seg kone elller sambuar òg.

Praten går laust, og med jamne mellomrom stikk nokon ut for å ta seg ein blås.

– Det er ikkje sånn at vi berre sit her og pratar krig, fortel Arild Lihaug.

Saman med Paul Walderhaug er han pynta med halstørkle i den velkjende lyseblå FN-fargen. Lua ligg fint samanbretta på bordet, og på jakken heng det tett med medaljar.

– Praten går faktisk mest i det heilt vanlege, daglegdagse ting. Kjem vi inn episodar og hendingar frå tenestetida, er det som oftast dei kjekke historiene som vert delte.

– Vi er berre heilt vanlege menneske vi òg, men vi har det til felles at vi alle på ulike måtar har tenestegjort for landet vårt, seier Lihaug.

– I dag er vi innom fleire markeringar og arrangement, og Arild si samling er ein viktig del av markeringa, seier Walderhaug. Seinare i kveld skal vi i Håkonshallen.

Uroa over framtida

På spørsmål om kva dei tre veteranane tenkjer om dagens situasjon i verda, er dei alle tre uroa over kva dei ser;

– Det er skremmande å sjå kva verdas politikarar steller i stand. Difor er det vår plikt som veteranar å syta for at dagar som 8. mai vert halde i hevd.

– Samstundes må det offentlege ikkje la minnesmerke stå til forfalls, og til slutt forsvinna. Då vert vi alle historielause.

Arild Birkeland sitt konsept med gratis mat og ein treffstad for veteranar er kopiert i både Sverige og Danmark - Birkeland har òg opna hytta si på vinterstid for å skapa nok ein treffstad for veteranar.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.